ทุนค่าเล่าเรียนจาก Federation University Australia เรียนต่อออสเตรเลีย ประจำปี 2018

ทุนค่าเล่าเรียนจาก Federation University Australia ประจำปีการศึกษา 2018 เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก โดยสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในสาขาธุรกิจ การค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การบัญชี และเทคโนโลยี เท่านั้น

ใครที่สนใจเรียนต่อในสาขาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครได้ดังต่อไปนี้่ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาคิดเป็น 20% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดในหลักสูตร ที่ผู้สมัครจะต้องชำระในแต่ละเทอม โดยขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาธุรกิจ การค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การบัญชี และเทคโนโลยี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา 2018

-ลงเรียนในสาขาที่กำหนด

-มีวีซ่านักเรียนสำหรับเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย

-ไม่เคยได้รับทุนใดๆ จาก Federation University มาก่อน

-มีผลการศึกษา 120 หน่วยกิตขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาที่สำเร็จก่อนหน้านี้

-คะแนน IELTS เท่ากับ 6.0 ขึ้นไป

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนที่ Federation University Australia ในเทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2018 หลังจากนั้นจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

ก่อนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

federation.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ