เบื่อแล้ว ‘However’ รวม 19 คำพ้องความหมาย (Syn) ที่สามารถใช้แทนกันได้!

หากใครสนใจเรียนภาษา ต้องรู้จักคำว่า Synonym ให้ดี! Synonym หมายถึง คำพ้องความหมาย หรือคำที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งแต่ละคำก็สามารถมีคำพ้องความหมายได้มากกว่าหนึ่งคำ ผู้เรียนภาษาสามารถเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมจากคำเหล่านี้ได้ :D

และหนึ่งในคำยอดฮิตที่ถูกใช้บ่อยๆ ในการเขียนภาษาอังกฤษคือคำว่า However มีความหมายว่า ‘อย่างไรก็ตาม’ หรือ ‘แม้จะ… เพียงใดก็ตาม’ ใช้เพื่อแบ่งแยกสองประโยคที่ขัดแย้งกัน รวมประโยคที่แสดงความขัดแย้งไว้ด้วยกัน หรือการใช้ , however, เพื่อแยกประโยคต่างหาก ซึ่งคำนี้ก็มี Synonym ที่หลากหลายเช่นกัน พร้อมประโยคตัวอย่างของแต่ละคำพ้องความหมาย ดังนี้

 

 

#1 nonetheless

ความหมาย: ถึงอย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง: “It was pouring outside; nonetheless, he still went for his evening run”

 

#2 notwithstanding

ความหมาย: อย่างไรก็ตาม, ทั้งๆ ที่, แม้ว่า

ตัวอย่าง: “It was the same material, notwithstanding the texture seemed different.”

 

#3 withal

ความหมาย: นอกจากนี้, ยิ่งกว่านั้น, อนึ่ง, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างนั้นก็ดี

ตัวอย่าง: “To them he appeared as an outlander, and yet he was, withal, so intensely Swedish.”

 

 

#4 but

ความหมาย: แต่, ยกเว้น, นอกจาก

ตัวอย่าง: “Sorry, but I still haven’t written anything.”

 

#5 despite

ความหมาย: ถึงอย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง

ตัวอย่าง: Despite her fear, she wrapped her arms around him.”

 

#6 for all that

ความหมาย: แม้กระนั้น

ตัวอย่าง: “She sacrificed many nights to study for the exam, but for all that she still failed.”

 

 

#7 howbeit

ความหมาย: อย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง: “I’ve never written a poem before; howbeit, I feel my first attempt is quite good.”

 

#8 in spite of

ความหมาย: ทั้งๆ ที่, แม้ว่า

ตัวอย่าง: “We’re not murderers, in spite of what this undertaker says.”

 

#9 on the other hand

ความหมาย: ในทางตรงข้าม, ในทางกลับกัน

ตัวอย่าง: “I am glad that we decided to go away for the weekend. On the other hand, it would have been nice to get some things done at home.”

 

 

#10 per contra

ความหมาย: ในทางตรงกันข้าม

ตัวอย่าง: Per contra, there is no one in the world more worthy of confidence and respect than this young Russian lady.”

 

#11 though

ความหมาย: ถึงแม้ว่า, แต่, อย่างไรก็ดี

ตัวอย่าง: Though she did not wear expensive clothes, she was neatly dressed.”

 

#12 yet

ความหมาย: ถึงอย่างนั้น, อย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง: “It felt strange and yet so wonderful to ski in the summer!”

 

 

#13 after all

ความหมาย: อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง: After all, I am responsible for your behavior here.”

 

#14 all the same

ความหมาย: แต่กระนั้น, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างนั้น

ตัวอย่าง: All the same, just thinking about it made her feel very shaky inside.”

 

#15 anyhow

ความหมาย: อย่างไรก็ตาม, กรณีใดๆ

ตัวอย่าง: “He told me not to buy it, but I bought it anyhow.”

 

 

#16 whereas

ความหมาย: ในทางตรงกันข้าม, แต่ทว่า, เนื่องด้วย

ตัวอย่าง: “It’s in his blood. Whereas you are something entirely different.”

 

#17 while

ความหมาย: ถึงแม้ว่า, ทั้งๆ ที่, ในขณะที่

ตัวอย่าง: “For evil news rides fast, while good news baits later.”

 

#18 whilst

ความหมาย: ขณะที่, ระหว่าง, ถึงแม้ว่า

ตัวอย่าง: “Wet sand can be moulded, whilst dry sand is much more elusive.”

 

#19 only

ความหมาย: แต่, เพียงแต่ว่า

ตัวอย่าง: “You can come, only make sure you’re on time.”

 

 

จบไปแล้วกับคำพ้องความหมายของคำศัพท์ยอดฮิตอย่าง ‘However’ ที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนภาษาอังกฤษทุกคน :D อยากรู้หลักแกรมม่าร์ หรือคำพ้องความหมายอื่นๆ เพิ่มเติมก็สามารถแชร์ข้อมูลเข้ามาได้นะ เราพร้อมแบ่งปันความรู้ให้แน่นอน ^^’

 

ที่มา: englishgrammarhere

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ