2 ทุนการศึกษาจาก Doha Institute for Graduate Studies ประเทศกาตาร์

เปิดรับสมัครแล้ว!! กับ 2 ทุนการศึกษาเรียนต่อที่ Doha Institute for Graduate Studies ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

โดย 2 ทุนการศึกษานั้นคือทุน Tamim Scholarship และ Sanad Scholarship เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการและขาดแคลนทุนทรัพย์ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Tamim Scholarship

– ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าที่พัก

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ประกันสุขภาพ

– ตั๋วเดินทางไป-กลับ

 

Sanad Scholarship

– ทุนสนับสนุนการศึกษา 10% – 100%

– ค่าที่พัก

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ประกันสุขภาพ

– ตั๋วเดินทางไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– School of Social Sciences and Humanities

– School of Public Administration and Development Economics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องมีผลการเรียนที่โดดเด่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– ใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี

– ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

– ประวัติย่อ (CV)

– ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ทางทุนกำหนด

– Personal Statement

– Academic Essay (สำหรับผู้สมัครเข้าเรียน School of Social Sciences and Humanities)

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dohainstitute

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ