เชิญชวนน้องๆ มัธยมฯ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ที่มาเลเซีย สมัครได้แล้ววันนี้!!

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) ประเทศมาเลเซีย จะจัดงาน “1st SEAMEO Science Olympiad (SEASO) 2019” ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ซีมีโอเรคแซม เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายเยาวชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดการจัดงานมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้จัดขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 13 – 19 ปี) ครู ผู้ปกครอง ผู้สังเกตการณ์ และผู้สนใจทั่วไปจากประเทศไทย สมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องชำระค่าลงทะเบียน ค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเอง

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.recsam.edu.my/joomla/seaso

 

ปิดรับสมัคร:

29 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล nizam@recsam.edu.my 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ