คนใช้ Excel ต้องรู้! 24 คีย์ลัดเพื่อใช้งานโปรแกรมคำนวณให้คล่องมือยิ่งขึ้น

หากพูดถึงการทำบัญชี หรือคำนวณตัวเลขต่างๆ ต้องนึกถึงโปรแกรมอมตะอย่าง Microsoft Excel แน่นอน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำ และได้รับความนิยมอย่างมาก วันนี้เราจึงมีคีย์ลัดน่ารู้มาฝากสำหรับผู้ที่ต้องข้องแวะทำงานกับ Microsoft Excel บ่อยๆ

 

 

Ctrl + ;    ใส่วันเดือนปี

Ctrl + :    ใส่เวลา

Ctrl + c    Copy

Ctrl + v    Paste (เทียบเท่ากับการกด Enter)

Ctrl + x    Cut

Ctrl + s    Save

Ctrl + Alt + F9    คำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug

Ctrl + Click    เลือกเซลล์หลายเซลล์พร้อมกัน

 

 

Ctrl + Enter    บันทึกซ้ำลงไปในกลุ่มเซลล์

Ctrl + .   เพื่อสำรวจขอบเขตพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้

Ctrl + Home  ไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด

Ctrl + End     ไปเซลล์ขวาล่างสุด

 

 

คีย์ลัดอื่นๆ

Shift + F9   = สั่งคำนวณเฉพาะ active sheet

Alt + Enter   = ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม

Alt + F11   = สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBE

End หรือ การกดปุ่มลูกศร   = ไปเซลล์สุดทางในทิศนั้น

Shift + End หรือ การกดปุ่มลูกศร = เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น ลูกศร เลือกส่วนต่างๆของกราฟ

 

 

F1    Help

F2    Edit (แก้ไขข้อความต่างๆ)

F3    Paste ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตร

F4    เปลี่ยนหรือใส่เครื่องหมาย $ ในตำแหน่งอ้างอิงบนสูตร

F4    ทำการทำคำสั่งล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

F5    ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ (Goto)

F9    คำนวณ

 

 

ที่มา: itnews4u

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ