โอกาสมาถึงแล้ว!! สำนักพิมพ์ม.นเรศวรประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาในสาขาบัญชี/การเงิน และ Graphic Design ที่สนใจฝึกงานกับสำนักพิมพ์

การรับสมัครมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

 

สาขาที่เปิดรับ:

1. บัญชี/การเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี

– ลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย

– ลงบัญชีรายได้

– ตรวจคลังสินค้า

โปรแกรมที่ใช้

– Microsoft Excel

2. Graphic Design

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ

– ออกแบบปกหนังสือ

– Art Work หนังสือ

– ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

โปรแกรมที่ใช้

– Adobe Photoshop

– Adobe Indesign

– Adobe Illustrator

 

ขั้นตอนการสมัครขอฝึกงาน:

1. แนะนำตัวเอง+ผลการเรียน+ผลงาน โดยการส่ง resume มาที่ Email nuph@nu.ac.th

2. ระบุวันที่เริ่มฝึกงานจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกงาน และตำแหน่งที่สนใจใน resume

3. รอการติดต่อกลับจากสำนักพิมพ์

 

ที่มา:  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ