มาแล้ว!! ทุนทำวิจัยไม่จำกัดสาขา จาก Alexander von Humboldt Foundation ณ เยอรมนี

Humboldt Research Fellowship เป็นทุนทำวิจัยสำหรับ #Postdoc จาก Alexander von Humboldt Foundation ผู้สมัครสามารถขอทุนไปทำวิจัยได้ทุกสาขา

แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเรียนจบปริญญาเอกมาไม่เกิน 4 ปี (สำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับดี ส่วนสาขาอื่นๆสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,650 ยูโร (ประมาณ 99,600 บาท) รวมถึงค่าเดินทาง และประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องต้องเรียนจบปริญญาเอกมาไม่เกิน 4 ปี

-สำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับดี

-ผู้สมัครสาขาอื่นนอกจากสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.research-in-germany.org

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนนี้เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.research-in-germany.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ