แนะนำ “2 ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐ” (หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส) ที่เปิดรับสมัครในขณะนี้!!

เมื่อไม่นานมานี้ พึ่งมีการประกาศรับสมัครทุน Franco-Thai 2022 สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ประเทศฝรั่งเศส

ใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยค่ะ

ในวันนี้ เราจึงอยากจะแนะนำอีก 2 ทุนที่น่าสนใจสำหรับนักล่าฝัน โดยทุนดังกล่าวจะเป็นการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาล เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น

มาดูกันเลย

 

 

1. Demande d’admission préalable (D.A.P.)

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

แบบฟอร์มการสมัคร

คู่มือการกรอกแบบฟอร์มและรายการเอกสาร

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับทุน

 

2. DAP Dossier vert

ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคู่มือการสมัคร

 

 

วิธีสมัคร:

ยื่นเอกสารผ่าน Campus France สถานฯทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2021

 

ข้อควรรู้:

– กรณีเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติหรือการเรียนในสถาบันเอกชน ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถติดต่อสมัครเรียนกับสถาบันโดยตรงได้เลย

– ผู้สมัครสามารถเลือกสถาบัน ได้สูงสุด 3 อันดับ (ควรอยู่ในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน)

สามารถหาหลักสูตร/มหาวิทยาลัยของรัฐผ่านแพลตฟอร์มของ Campus France ได้ที่นี่

– ไม่มีค่าสมัคร ยื่นเอกสาร แต่ค่าสอบภาษาต้องออกเอง

– ในวันที่ยื่นฟอร์มการสมัครที่สถานทูต จำเป็นต้องแนบเอกสารตามรายการที่ระบุไว้ในคู่มือด้วย (ซองจดหมาย คูปองไปรษณีย์ ผลสอบภาษา I.D. ฯลฯ)

– หากผลสอบภาษายังไม่ออก อนุโลมให้ส่งตามมาภายหลังได้ (ตามระยะเวลาที่เหมาะสม)

 

 

สอบถามเพิ่มเติม:

– 02 627 2107 / Mr. Benjamin

Campus France

 

ที่มา: Campus France

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ