ทุน Stipendium Hungaricum เรียนต่อ ตรี-โท-เอก ที่ฮังการี สนับสนุนเต็มจำนวน+ที่พัก!!

University of Debrecen เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงเรื่องของคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ภายใต้ชื่อโครงการ Stipendium Hungaricum

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครจากต่างประเทศที่ลงทะเบียนเป็นปีแรก โดยไม่จำกัดสัญชาติมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พวกเขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ฮังการี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Debrecen

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รูปแบบทุน :

✦ ค่าเล่าเรียนฟรีลอดระยะการศึกษา

✦ ทุนรายเดือน

✦สมบททุนค่าที่พัก

✦ ประกันสุขภาพฟรีตลอดระยะเวลาของหลักสูตร BSc, MSc หรือ Ph.D.

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาเกษตรกรรม, ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, มนุษยศาสตร์, การแพทย์และวิทยาศาสตร์

– ต้องลงทะเบียนเรียนในสาขาที่กำหนด ซึ่งเปิดสอนในสถาบัน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เริ่มเปิดให้สมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Stipendium Hungaricum International Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ