University of Victoria มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรีจำนวน 20 ทุน ที่ประเทศแคนาดา

University of Victoria ประเทศแคนาดาจัดมอบทุนการศึกษา International Entrance Scholarships จำนวนกว่า 20 ทุน สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา

University of Victoria เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองวิคตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ก่อตั้งเมื่อปี 1963 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในบริติชโคลัมเบีย และเริ่มเป็นวิทยาลัยวิคตอเรียในปี 1903 เป็นสาขาในเครือของ McGill University

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 20 ทุน ทุนละ $10,000 (ประมาณ 318,000 บาท) สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เข้าเรียนในปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีที่ UVic และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการศึกษาและภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย

-ปัจจุบันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี และยังไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

-ได้รับการยอมรับจาก UVic ด้วยค่าเฉลี่ย “A”

-ยอมรับเข้าเรียนใน UVic ด้วยคะแนน IB อย่างน้อย 32

-ปัจจุบันเรียนอยู่ในเกรด 12 หรือจบการศึกษาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

-มีผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-นักเรียนต่างชาติต้องส่งหลักฐาน Transcript ของปัจจุบัน (หากกำลังศึกษาอยู่) สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วให้ส่ง Transcript อันล่าสุด

-ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินโดยอัตโนมัติ จากสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

-นักเรียนต่างชาติจะต้องเป็นที่ยอมรับสำหรับ University of Victoria ก่อนจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา

ใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uvic.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ