20 เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS แบบผ่านฉลุย ให้ทุกคนจดจำ แล้วนำไปปฏิบัติได้จริง!!

IELTS คือชื่อที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ หรือคนที่มีแพลนจะไปเรียนต่างประเทศต้องได้ยินผ่านหูอยู่บ่อยครั้ง เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก

ซึ่งข้อสอบ IELTS จะต้องใช้ความสามารถทั้ง 4 ทักษะด้วยกัน นั่นคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน แน่นอนว่าลงสนามสอบแถมจ่ายเงินแพงๆ ไปแล้วก็ที ใครก็อยากทำให้คะแนนออกมาดีในครั้งเดียวทั้งนั้น

และนี่คือเทคนิค 20 ข้อในการทำข้อสอบ IELTS ให้ออกมายอดเยี่ยมกระเทียมเจียว!!

 

 

1. ในส่วนของการฟัง ให้ใช้ตัวอย่างตอนเริ่มต้นของพาร์ทแรกเพื่อให้ตัวเองคุ้นเคยกับเสียง สถานการณ์ และลำโพงก่อน

 

2. ฟังต่อไปจนกว่าจะจบ และจดจ้องเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่กำลังเริ่มเล่นเท่านั้น

 

3. เทปบันทึกเสียงมักหยุดเล่นชั่วขณะในช่วงรอยต่อระหว่างข้อ ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ในการเตรียมตัวสำหรับคำถามต่อไป

 

 

4. ตอบคำถามการฟังตามลำดับที่ปรากฏอยู่ในกระดาษคำถาม โปรดจำไว้ว่ามักเป็นไปตามลำดับในข้อมูลของเทปบันทึกเสมอ

 

5. เมื่อเทปบันทึกเล่นจบลง คุณยังพอมีเวลาในการใส่คำตอบลงในกระดาษคำตอบ รวมทั้งเช็คไวยากรณ์และการสะกดคำตามที่ตัวเองเห็นสมควร

 

6. ในส่วนของการอ่านเชิงวิชาการ ให้อ่านผ่านๆ ก่อนเพื่อระบุถึงข้อมูลสำคัญ เช่น หัวข้อ รูปแบบ แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ของผู้แต่งและการเตรียมการของผู้อ่าน

 

 

7. ในขณะที่อ่านอย่าพยายามที่จะทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ หรือวลีทุกคำ เพราะเวลามีอยู่อย่างจำกัด

 

8. บางครั้งในส่วนของการอ่านก็มีตัวอย่างคำตอบ ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เรียนรู้และพิจารณาว่าทำไมถึงถูกต้อง

 

9. และบางข้อต้องการให้ผู้เข้าทดสอบใช้คำจากข้อความในการตอบ ซึ่งควรจะใช้คำพูดที่เป็นของเราเอง และอ่านคำชี้แจงอย่างถี่ถ้วนด้วย

 

 

10. ซึ่งในคำชี้แจงอาจมีการแจ้งถึงการจำกัดคำ เช่น ใช้ไม่เกิน 3 คำ

 

11. ในการเขียนเชิงวิชาการ ต้องเขียนให้อยู่ในแนวของหัวข้อที่ให้ไว้ อย่าพยายามเตรียมข้อความหรือคำพูดไว้ก่อนการทดสอบ

 

12. ยึดตามเวลาที่กำหนด ซึ่ง Task 2 จะมากกว่า Task 1

 

 

13. จัดระเบียบและเชื่อมโยงความคิดและประโยคของคุณอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาที่หลากหลายและแสดงความสามารถของคุณ (ใน Task 2) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดและแสดงความคิดเห็น

 

14. ถ้าคุณเขียนน้อยกว่า 150 คำใน Task 1 หรือน้อยกว่า 250 ใน Task 2 คุณจะเสียคะแนนได้ แต่ก็ไม่มีจำนวนคำสูงสุดสำหรับอันใดอันหนึ่ง

 

15. เมื่อกำลังวางแผนที่ในการเขียน Essay ควรวางแผนให้มีเวลาเหลือในตอนท้ายเพื่อทำการเช็ค

 

 

16. ในส่วนของการพูด อย่าพยายามให้คำตอบในสิ่งที่คุณเตรียมมาหรือพูดไปอีกหัวข้อหนึ่ง

 

17. พูดคุยกับผู้คุมสอบโดยตรง ไม่ใช่เครื่องบันทึกเสียง

 

18. เมื่อใดก็ตามที่ตอบว่า “Yes หรือ NO” ให้เพิ่มรายละเอียดลงไปในคำตอบด้วย อย่างน้อยก็อธิบายในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

 

 

19. โปรดจำไว้ว่าไม่ได้ทำการทดสอบในด้านความรู้ทั่วไป แต่เป็นการทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

20. จัดระเบียบพร้อมเชื่อมโยงความคิดให้เหมาะสม พูดให้ชัดเจนในระดับความเร็วปกติ และใช้โครงสร้างประโยคและคำศัพท์ที่หลากหลาย

 

 

ที่มา www.ielts-exam.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ