ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ที่ University of Leicester สหราชอาณาจักร

University of Leicester ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Non-EU) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษา President’s Undergraduate Scholarship Scheme ในระดับปริญญาตรี ที่สหราชอาณาจักร เริ่มเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน ปี 2018

โดยมีรายละเอียดดังนี้…

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% ในแต่ละปีการศึกษาสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ (Non-EU)

-มีความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดที่สามารถเข้าเรียนได้

 

วิธีการสมัคร:

-ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและแจ้งให้ทราบในภายหลังเมื่อได้รับการคัดเลือก

-การสมัครต้องดำเนินการผ่าน Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) สำหรับการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีแบบเต็มเวลา สามารถตรวจสอบสาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ UCAS

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

le.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ