20 คำศัพท์แต่ละอาชีพในชีวิตประจำวัน จะใช้คำว่าอะไรบ้างนะ มาดูกัน..

งานหรืออาชีพเป็นเป็นบทบาทของบุคคคลในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเป็นเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เพื่อให้คนปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนค่าตอบแทน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อาชีพที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมีหลากหลาย ตั้งแต่อาสาสมัคร นักธุรกิจ หรือแม้แต่ข้าราชการ และอ่ืนๆอีกมากมาย ระยะเวลาของงานจะมีตั้งแต่่ชั่วคราวไปจนถึงเกษียณอายุ หรือตลอดชีวิต

มาดูกันดีกว่าว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องของงานและอาชีพ จะใช้คำว่าอะไรกันบ้าง…

 

 

1. Office worker : พนักงานออฟฟิศ

 

 

2. Computer programmer : นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

3. Veterinarian : สัตวแพทย์

 

4. Street vendor : พ่อค้า/แม่ค้า ขายของข้างทาง

 

5. Factory worker : คนงานโรงงาน

 

6. Miner : คนงานเหมือง

 

7. Teacher : คุณครู

8. Real estate agent : ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

 

9. Bell boy : พนักงานบริการ

 

10. Gas station attendant : พนักงานเติมน้ำมัน

 

11. Speaker : นักพูดสุนทรพจน์

 

12. Delivery Man : พนักงานส่งของ

 

13. Butcher : คนขายเนื้อ

14. Pharmacist : เภสัชกร

 

15. Receptionist : พนักงานต้อนรับ

 

16. Politician : นักการเมือง

 

17. Tour guide : มัคคุเทศก์

 

18. Entrepreneur : ผู้ประกอบการ

 

19. Ballet dance : นักบัลเล่ต์

 

20. Astronaut : นักบินอวกาศ

 

 

ที่มา : 7esl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ