Dictionary.com เผย 20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คนทั่วไปมักใช้ผิดอยู่บ่อยครั้ง!!

กลับมาพบกับเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันเช่นเคย วันนี้เราจะพาทุกคนมาศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่คนทั่วไปมักใช้แบบผิดๆ โดยคำศัพท์เหล่านี้ก็อ้างอิงมาจากการสำรวจของเว็บไซต์ Dictionary.com

เรามาลองมาดูกันว่าความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์พวกนี้คืออะไร แล้วสามารถใช้ในแง่ไหนได้บ้าง ลองอ่านแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันดู ถือว่ามีประโยชน์มากๆ เลยล่ะ…

 

1. Irony

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ตลก, โชคร้าย

ความหมายที่แท้จริง :  ความย้อนแย้ง, คำประชดประชัน, เหน็บแนม, การแฝงนัย

 

2. Travesty

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : โศกนาฏกรรม, เรื่องเศร้า

ความหมายที่แท้จริง : การล้อเลียน, การเลียนแบบ

 

3. Bemused

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : มีอารมณืขัน, น่าขบขัน

ความหมายที่แท้จริง : สับสน, งงงวย

 

4. Enormity

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ความยิ่งใหญ่

ความหมายที่แท้จริง : ความชั่วร้าย

 

5. Effect

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ทำให้บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง

ความหมายที่แท้จริง : ผลลัพธ์, สาเหตุ, ผลพวง

 

6. Disinterested

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : เบื่อหน่าย

ความหมายที่แท้จริง : ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, ไม่สนใจ

 

7. Irregardless

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ไม่ฟังใคร

ความหมายที่แท้จริง : คำนี้เป็นคำที่ไม่เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะใช้ในสถานการณ์ใดๆ ควรใช้คำว่า regardless
ที่หมายถึง “โดยไม่คำนึงถึง” เสมอ

 

8. i.e.

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ยกตัวอย่างเช่น

ความหมายที่แท้จริง : กล่าวคือ…

 

9. Fortuitous

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ความโชคดี

ความหมายที่แท้จริง : โดยบังเอิญ

 

10. Plethora

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง: จำนวนมาก

ความหมายที่แท้จริง : ความมีมากมายเกินจำเป็น

 

11. Inflammable

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ทนไฟ

ความหมายที่แท้จริง : ไวไฟ

 

12. Infamous

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : มีชื่อเสียง

ความหมายที่แท้จริง : มีชื่อเสียงไปในทางเสื่อมเสีย

 

13. Adverse

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : คัดค้าน, รังเกียจ

ความหมายที่แท้จริง : เป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง

 

14. Clichéd

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ต้มจนเปื่อยยุ่ย

ความหมายที่แท้จริง : ใช้ซ้ำๆ จนเฝือ

 

15. Dichotomy

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : แตกต่าง

ความหมายที่แท้จริง : การแบ่งครึ่ง, การแบ่งขั้ว

 

16. Hone

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ทำให้ติดกัน

ความหมายที่แท้จริง :  หินลับมีด, เครื่องขัดรู หรือขยายรู

 

17. Random

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ขบขัน, ไร้สาระ

ความหมายที่แท้จริง : โดยการสุ่ม, ซึ่งไม่มีแบบแผน

 

18. Dilemma

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ปัญหา

ความหมายที่แท้จริง : สภาวะลำบาก, ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

 

19. Less

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ใช้เปรียบเทียบกับจำนวนที่นับได้

ความหมายที่แท้จริง : น้อยกว่า, ต่ำกว่า

 

20. Refute

ความหมายที่คนมักนำไปใช้สื่อถึง : ตอบ หรือปฏิเสธ

ความหมายที่แท้จริง : พิสูจน์ว่าไม่จริง, พยายามหาหลักฐานมาหักล้าง

 

ที่มา:  thisisinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ