ทุนในระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลายด้าน เรียนต่อที่ Emory University

Robert T Jones Scholarship ทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเวลา 1 ปีที่ Emory University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนนี้นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Robert T Jones Memorial Trust Scholarships:

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ และมีการประกันด้านทันตกรรม นอกจากนี้ ยังมีค่าเบี้ยเลี้ยงรายบุคคลเพื่อให้ครอบคลุมค่าครองชีพขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าตั๋วเครื่องบินจากอังกฤษไปแอตแลนตา

 

Robert T Jones Memorial Trust Graduate Fellowship:

ให้ค่าตั๋วเครื่องบินรายปีจากอังกฤษไปแอตแลนตา ครอบคลุมในส่วนของค่าธรรมเนียมในหลักสูตร ค่าที่อยู่อาศัย การประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

บัณฑิตศึกษา ในสาขาต่อไปนี้

– Rollins School of Public Health: Master of Public Health (MPH) and Master of Science in public Health (MSPH)

– Laney Graduate School: Master of Arts in Bioethics and Master’s in Development Practice

– Emory School of Law: Juris Master Program

– Candler School of Theology: Master of Theological Studies (MTS)

– Emory College of Arts and Sciences: Master’s Program – Film Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

Robert T Jones Memorial Trust Scholarships:

-ยินดีรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ยกเว้นอเมริกัน

-อายุระหว่าง 17 – 23 ปี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

Robert T Jones Memorial Trust Graduate Fellowship:

-ยินดีรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ยกเว้นอเมริกัน

-ไม่จำกัดอายุ

**ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

23 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.st-andrews.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ