ทุน Taiwan Fellowship Program สนับสนุนตั๋วเครื่องบิน พร้อมเงินเดือน สมัครได้แล้ววันนี้!!

ทุน Taiwan Fellowship เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อมอบให้ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการต่างชาติที่สนใจทำการวิจัยเกี่ยวกับไต้หวัน ทั้งในด้าน ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบจีนแผ่นดินใหญ่-ไต้หวัน

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ (โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ตลาดการลงทุน เศรษฐกิจและการค้า รวมถึงความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติ) จีนแผ่นดินใหญ่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยขั้นสูงในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในไต้หวัน ระยะเวลาของทุน 3-12 เดือน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ได้รับทุนจะได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายทุกเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยน 3 – 12 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการต่างชาติที่สนใจทำการวิจัยเกี่ยวกับไต้หวัน

 

วิธีการสมัคร:

อ่านวิธีการสมัครโดยละเอียดได้ที่ www.taiwanembassy.org

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.taiwanembassy.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ