ทุนอบรมหลักสูตร External Programme จาก HAIL ณ ประเทศสิงคโปร์

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า เลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก (The Hague Academy of International Law) จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร External Programme ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561

ภายใต้หัวข้อ “Contemporary Questions of International Economic Law” ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก เป็นศูนย์วิจัย และการสอนกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งหลักสูตร External Programme เป็นหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศของสถาบันฯ ที่จัดขึ้นนอกกรุงเฮกเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักการทูต ข้าราชการ และอาจารย์มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โดยสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก จะคัดเลือกผู้สมัคร จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรมฯ และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งหมด รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

อบรมหลักสูตร External Programme ณ ประเทศสิงคโปร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เช็คคุณสมบัติผู้สมัครโดยละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์ผ่าน www.hagueacademy.nl

 

ปิดรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ