ทุน CQUPT President ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ศึกษาต่อที่ประเทศจีน

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ที่ Chongqing University of Posts and Telecommunications

ทุน 2020 CQUPT President Scholarship มีให้เลือกทั้งคอร์สภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ในหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 4,000 – 10,000 หยวน (ราว 17,000 – 40,000 บาท) แล้วแต่ระดับการศึกษา

– ค่าที่พัก (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก)

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศอื่นนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีสุขภาพที่ดี

2. ข้อกำหนดสำหรับปริญญาและอายุของผู้สมัครมีดังนี้

– เป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปีเมื่อสมัครเข้าเรียน หลักสูตรภาษาจีน

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีเมื่อสมัครเข้าเรียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี

– เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีเมื่อสมัคร หลักสูตรปริญญาโท

– เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีเมื่อสมัคร หลักสูตรปริญญาเอก

3. ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังด้านล่างนี้

International office, Chongqing University of Posts and Telecommunications, No2. Chongwen Road, Nan’an district, Chongqing, China, 400065

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cqupt.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ