โครงการฝึกงาน 2020 Summer Internship (Petroleum Engineering) จากเชฟรอนประเทศไทย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในโครงการ 2020 Summer Internship โดยบริษัทจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขา Petroleum Engineering หลายอัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

วิศวกร / ช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักศึกษาชั้นปี 2 หรือ 3 ที่กำลังศึกษาในสาขา Petroleum Engineering

2. มีผลการเรียนดี

3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี

4. สามารถทำงานเป็นทีมได้

5. แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำ

6. การฝึกงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในหลักสูตรการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่

2. ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทรานสคริปต์และเรซูเม่ฉบับภาษาอังกฤษที่ apply now หรือส่งไปที่อีเมล THHRSSRecruitment@chevron.com

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดภายใน 15 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ