ทุน Fulbright Thai Graduate ทุนเรียนต่อที่สหรัฐอเมริการะดับป.โท และป.เอก

เพื่อดำเนินภารกิจในการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ทางฟุลไบร์ทจึงมีทุนสำหรับนักศึกษามากมาย และหนึ่งในนั้นคือทุน 2021 FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS)

ซึ่งเป็นทุนที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน จำนวน 7 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาตามที่โครงการกำหนด ยกเว้นสาขาด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นคนไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

– ผู้สมัครที่คาดว่าจะจบการศึกษาหลังวันที 22 เมษายน 2020 มีสิทธิ์สมัคร ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยมายืนยันว่าจะได้รับใบปริญญาจริง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

– สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

– มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่ทางโครงการกำหนดไว้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูวิธีการสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

22 เมษายน 2020 ก่อนเวลา 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fulbrightthai.org/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ