เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Fulbright ระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2021

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนโครงการ 2021 Fulbright Thai Graduate Scholarship (TGS) ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอกสำหรับชาวไทย

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอกจำนวน 7 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Announcement

Online Application Guideline 

Recommendation Form (PDF)

Recommendation Form (Word)

Frequently Asked Questions

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทุนได้ที่ http://application.fulbrightthai.org/

 

ปิดรับสมัคร:

22 เมษายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fulbrightthai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ