รับสมัครแล้ว! ทุนเต็มจำนวนระดับป.ตรีจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ได้เรียนภาษาฟรีๆ ด้วย!!

ทุนรัฐบาลเกาหลีเปิดรับสมัครแล้ว!! กับทุน “2021 Global Korea Scholarship for Undergraduate Degrees” (GKS) ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั่วประเทศเกาหลีใต้

ทั้งนี้รูปแบบการสมัครนั้นผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครผ่านทางสถานทูตเกาหลี หรือผ่านมหาวิทยาลัยท้องถิ่น หรือการสมัครโปรแกรมสำหรับอนุปริญญา หากสนใจรายละเอียดก็เลื่อนดูด้านล่างได้เลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนี้

– ค่าเครื่องบิน

– ค่าตั้งถิ่นฐาน 200,000 วอน (ราว 5,000 บาท)

– ค่าครองชีพ 900,000 วอน (ราว 24,000 บาท) ต่อเดือน

– ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา 1 ปีเต็ม

– ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาตรี

– ค่าประกันสุขภาพ

– หากสอบวัดระดับภาษา TOPIK ผ่านในระดับ 5 หรือ 6 จะได้รับทุนเพิ่มเติมเดือนละ 100,000 วอน (ราว 2,700 บาท)

– ค่าใช้จ่ายเมื่อสำเร็จการศึกษา 100,000 วอน (ราว 2,700 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในคณะและสาขาวิชาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ในทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการที่ประเทศเกาหลีใต้

 

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป:

– มีสัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มีนาคม 1996)

– สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ก่อนวันที่ 1 มีนาคม ปี 2021

– เกรดเฉลี่ย 2.64 ขึ้นไป

– มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วไม่สามารถสมัครได้

– ต้องไม่เคยได้รับทุนอื่นๆ จากประเทศเกาหลีใต้ในระดับปริญญาตรีมาก่อน

 

คุณสมบัติผู้สมัครที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:

– มีความสามารถด้านภาษาเกาหลีระดับ TOPIK 3 ขึ้นไป

– เป็นบุตรหลานของทหารผ่านศึกในสงครามเกาหลี

– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

– ผู้สมัครผ่านสถานทูตในคณะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

– ผู้สมัครระดับอนุปริญญาตรีที่มีผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ผู้สมัครที่ครอบครัวมีรายได้น้อย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผ่านสถานทูตเกาหลี

– รับนักเรียนไทยจำนวน 3 คน เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 38 แห่ง

ผ่านมหาวิทยาลัยท้องถิ่น

– รับนักเรียนไทยจำนวน 2 คน เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 24 แห่ง

โปรแกรมสำหรับอนุปริญญา

– รับนักเรียนไทยจำนวน 2 คน เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 6 แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– MaknaeKorean

– studyinkorea

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ