แนะนำทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ เรียนต่อปริญญาตรี พร้อมการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน

2021 GLOBAL KOREA SCHOLARSHIP หรือที่รู้จักกันในชื่อทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาจำนวน 60 คนจาก 72 ประเทศจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว เพื่อเข้าเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

และอีก 35 คนจาก 17 ประเทศที่ต้องการศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายแทบทั้งหมดเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่ได้รับเลือกสามารถเดินทางไปเรียนต่อในแดนโสมได้

สำหรับใครที่สนใจ มาดูรายละเอียดกันได้เลย

 

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัครและผู้ปกครองต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลีใต้

– อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มีนาคม 1996)

– มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2021

– เกรดเฉลี่ย (CGPA) ต้องเทียบเท่าหรือสูงกว่าข้อใดข้อหนึ่งต่อไป

*ผู้สมัครระดับปริญญาตรี : ได้รับคะแนน 80% หรือสูงกว่า (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) หรืออยู่ในอันดับที่ 20% แรก ของชั้นเรียน

**ผู้สมัครระดับอนุปริญญา : ได้รับคะแนน 75% ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) หรือออยู่ในอันดับที่ 25% แรก ของชั้นเรียน

– มีสุขภาพดีทั้งกายและใจเพื่อพร้อมศึกษาต่อในประเทศเกาหลีใต้ตลอดระยะเวลาเต็มหลักสูตร

 

การสนับสนุน:

– ค่าเครื่องบิน

– ค่าตั้งถิ่นฐาน (ให้ครั้งเดียวหลังเดินทางเข้าประเทศ) 200,000 วอน (ประมาณ บาท)

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 900,000 วอน (ประมาณ บาท)

– ค่าอบรมภาษาเกาหลี 1 ปี

– ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือกเรียน

– ประกันสุขภาพ 60,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ บาท)

– ทุนสนับสนุนเพิ่มเติม (กรณีผ่านการสอบ TOPIK ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป) 100,000 วอน (ประมาณ บาท)

– ทุนสนับสนุนเมื่อสำเร็จการศึกษา 100,000 วอน (ประมาณ บาท) ซึ่งจะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศ (ให้ครั้งเดียว)

 

วิธีสมัคร:

ติดต่อไปยังองค์กรที่คัดเลือก (สถานทูต หรือมหาวิทยาลัย) เพื่อรับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

**กำหนดการรับสมัครของแต่ละสถาบันแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบให้แน่นอนก่อนส่งใบสมัคร**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

2021 GLOBAL KOREA SCHOLARSHIP

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ