IMF เปิดโครงการฝึกงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา ปี 2021

INTERNATIONAL MONETARY FUND INTERNSHIP หรือโครงการฝึกงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2021 ได้รับการสนับสนุนจาก IMF ในการคัดเลือกนักศึกษาราว 50 คนทั่วโลกให้ร่วมฝึกฝนประสบการณ์ ณ สำนักงานใหญ่ของ IMF ในกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

โดยในระหว่างการฝึกงาน ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้รับค่าตอบแทน โดยการฝึกงานนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และดำเนินการเป็นเวลา 10 – 12 สัปดาห์

ผู้ฝึกงานจะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่ IMF พร้อมฝึกประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ผลงานของคุณอาจได้รับการเสนอให้จ้างงานต่อหลังสิ้นสุดการฝึกงาน

 

 

คุณสมบัติ:

– ศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเงินและระหว่างประเทศ การเงินสาธารณะ ตลาดการเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะการวิเคราะห์ และทักษะเชิงปริมาณที่ดี

– มีทักษะด้านการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

 

*หากคุณกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก*

– ลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาที่มีแผนกลับไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน

– อายุไม่เกิน 32 ปี ณ วันที่เริ่มฝึกงาน

 

*หากคุณกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท*

– ลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

– อายุไม่เกิน 28 ปี ณ วันที่เริ่มฝึกงาน

 

*หากคุณสมัครเข้าฝึกงานฝ่ายกฎหมาย*

– ภายใน 1 – 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาจะต้องได้รับวุฒิ LLM, J.D หรือระดับขั้นสูงที่เทียบเท่าทางกฎหมาย

– อายุไม่เกิน 32 ปี ณ วันที่เริ่มฝึกงาน

 

การสนับสนุน:

– ค่าตอบแทนโดยสามารถต่อรองได้

– ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ จากประเทศที่อยู่ไปยังวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

– ประกันสุขภาพ

 

วิธีสมัคร:

– นักเรียนในสาขาเศรษฐศาสตร์มหภาคหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่นี่

*อย่าลืมป้อนหมายเลข 1800920 ในช่อง “หมายเลขงาน*

 

– นักศึกษากฎหมายหรือนักศึกษาในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง สมัครที่นี่

*อย่าลืมป้อนหมายเลข 1800904 ในช่อง “หมายเลขงาน*

 

หมดเขตรับสมัคร:

เปิดรับสมัครในขณะนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

INTERNATIONAL MONETARY FUND INTERNSHIP PROGRAM 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ