ทุนวิจัยเต็มจำนวน Monash University สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2021

Monash Graduate Scholarships (MGS) คือทุนวิจัยเต็มจำนวนที่ให้การสนับสนุนโดย Monash University

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ด้านการวิจัย ด้วยความช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพขณะเข้าเรียนที่ Monash University

 

 

คุณสมบัติ:

คุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งต่อไปนี้

– เป็นผู้พำนักอาศัยในออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ หรือผู้ถือวีซ่า SHP

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนใน Monash University

– ลงทะเบียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

**การรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคุณสมบัติในหลักสูตรที่คุณเลือกสมัคร**

 

การสนับสนุน:

ค่าครองชีพ และค่าย้ายถิ่นฐาน (หากจำเป็นหรือมีสิทธิ์ได้รับ)

มีทุนการศึกษา จำนวนมากที่สนับสนุนนอกเหนือจากนี้

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

แตกต่างกันไปตามหลักสูตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

MONASH GRADUATE SCHOLARSHIPS 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ