มาแล้ว!! ทุนเต็มจำนวน YSEALI PFP โครงการแลกเปลี่ยนที่ USA สูงสุด 6 สัปดาห์!!

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ สำหรับโครงการ 2022 YSEALI Professional Fellows Program ที่หลายคนรอคอย

สำหรับใครที่ยังสงสัย 2022 YSEALI Professional Fellows Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวน สนับสนุนโดยสำนักการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

เปิดโอกาสให้กับเหล่าผู้นำยุคใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต ระยะเวลาสูงสุด 5 – 6 สัปดาห์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความเป็นผู้นำและทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนและยั่งยืนระหว่างผู้นำที่เกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกา

YSEALI PFP บริหารงานภายใต้สี่หัวข้อของสถาบัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพลเมือง การเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลและสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

 

 

คุณสมบัติ:

– อายุระหว่าง 25 – 35 ปี ในขณะที่เข้าร่วมโครงการ

– เป็นพลเมืองในประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยสมัครได้)

– เป็นผู้นำในระดับภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน ที่แสดงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามที่คุณกำลังจะสมัคร

– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

– มีทักษะด้านการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ

– แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านที่นี่

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2021

 

สอบถามเพิ่มเติม:

[email protected]

 

รายะเอียดเพิ่มเติม:

Young Southeast Asian Leaders Initiative

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ