ชวนเรียนกันให้จุใจ กับการใช้ เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน

การทำงานในทุกวันนี้มีการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากมาย และหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมรวมถึงช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นก็คือ Cloud-Based

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เปิดคอร์สเรียน ” เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน (21st Century Cloud-Based Tools for everyday life)” ขึ้นบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

 

เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน (21st Century Cloud-Based Tools for everyday life):

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการบริหารการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน การใช้งานโปรแกรมงานสำนักงานกับงานเอกสารเรียนรู้ และการใช้เครื่องมือดังกล่าวในชีวิตประจำวัน

โดยเครื่องมือ Cloud-Based ที่กล่าวถึงอาทิ email, Groups, Video Conferencing and Meetings, Online Calendar, Storage and File Backup, Documents Online, Web Sites Creation, Social Network, และ Digital Videos Channel

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ เครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการสื่อสาร

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ เครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการทำงานร่วมกัน

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ เครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการทำงานร่วมกัน

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

– สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

– มีบัญชี Gmail

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– รูปแบบการเรียนด้วยตัวเอง

– จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 10 ชั่วโมงโดยจะแบ่งเป็นการเรียนรู้ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1-2 ชั่วโมงการเรียนรู้

– ใช้เวลาเรียนประมาณ 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้

 

เกณฑ์การผ่านวิชา:

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

หมดเขตลงทะเบียนเรียน:

31 ธันวาคม 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ ตามลิงก์ที่ได้แนบไว้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ