22 ชื่อเรียกร้านอาหารภาษาอังกฤษ นอกจากคำว่า Restaurant ยังมีอย่างอื่นนะ!?

คำศัพท์ที่หมายถึง ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกใช้อยู่มากมาย...