24 ทุนปริญญาโทเต็มจำนวน จากมหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์

โอกาสดีๆ อีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจจากประเทศเนเธอร์แลนด์เปิดรับสมัครแล้วค่ะ โดยทุนนี้เป็นทุนจากมหาวิทยาลัย  Maastricht ให้นักศึกษาต่างชาติได้สมัครคัดเลือกเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ในรอบนี้เปิดรับถึง 24 ทุนเลยทีเดียวค่ะ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Maastricht (UM) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษานานาชาติของประเทศ มีนักเรียนทั้งหมดกว่า 16,000 คน มหาวิทยาลัยแห่งนี้โดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมการสอน และการวิจัย รับรองว่าใครที่เลือกที่นี่จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน €29.000 (ประมาณ 1,100,000 บาท) ในแต่ละปีการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท โดยผู้สมัครต้องลงเรียนแบบเต็มเวลาในคณะต่อไปนี้ Faculty of Arts & Social Sciences, Faculty of Law, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Humanities & Sciences, Faculty of Psychology & Neuroscience และ School of Business and Economics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2018

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาโทแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย Maastricht

-ต้องไม่เคยเรียนระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มาก่อน แต่ในกรณีแลกเปลี่ยนนั้นสามารถสมัครได้

-มีผลการเรียนดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ

-ผลคะแนนการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.maastrichtuniversity.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ