รวม 24 ทุนการศึกษาดีๆ เรียนต่อสหรัฐอเมริกาปี 2017 นี้ สมัครกันได้เลย!!

สหรัฐอเมริกาถือเป็น 1 ในที่หมายทางการศึกษาของนักเรียนทั่วโลก เพราะมีมหาวิทยาลัยระดับคุณภาพให้เลือกมากที่สุด อย่างไรก็ตามดินแดนแห่งเทพีสันติภาพก็มีเรื่องทุนเรียนฟรีให้แก่อาคันตุกะผู้ใฝ่ศึกษาค่อนข้างจำกัด ถึงกระนั้นโดยภาพรวมแล้วก็ยังมีกว่า 20 แหล่งทุนเด่น ๆ ที่รวบรวมมาฝากกันในวันนี้ครับ

ที่นี่มีทุนที่เป็น US government scholarships ทุนของ Institutions รวมไปถึงทุนของ Colleges and Universities ที่จะช่วยนักศึกษาต่างชาติทั้งแบบฟรีค่าเรียนทั้งหมดไปจนถึงช่วยในบางเงื่อนไข เช่น ค่าเรียนบางส่วน ค่าครองชีพ หรืออื่น ๆ ไปชมสรุปกันเลยว่ามีทุนอะไรบ้าง ใครที่ต้องการค้นรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคลิกลิงก์ที่มีให้กันได้
เลย

 


USA Government Scholarships for International Students »Foreign Fulbright Student Program
ทุนฟุลไบรท์เป็นทุนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาทุนของสหรัฐ นี้คือทุนเต็มจำนวนสำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาศึกษาต่อในระดับ Master’s or PhD degree นอกจากนี้ยังเป็นทุนที่ช่วยเหลือในการศึกษาแบบ non-degree postgraduate studiesอีกด้วย การช่วยเหลือครอบคลุมหลายอย่าง ได้แก่ tuition fee, textbooks, airfare, a living stipend, and health insurance
http://www.scholars4dev.com/2876/usa-fulbright-scholarships-for-international-students/

 

 

Humphrey Fellowship Program
Hubert H. Humphrey Fellowship Program เป็นทุนระยะเวลา 1 ปีที่จะช่วยสร้างเสริมหรือเติมเต็มประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้ได้ทุนจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลกที่ทางโปรแกรมกำหนดรายชื่อประเทศไว้ โดยผู้ที่จะผ่านการพิจารณาได้รับทุน จะคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นของผู้สมัคร โดยเฉพาะภาวะของความเป็นผู้นำ รวมไปถึงภูมิหลังของการทำงานบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
http://www.scholars4dev.com/2887/hubert-humphrey-fellowships-for-international-students/

 

US Colleges and Universities that offer Scholarships for International Students »
American University Scholarships
http://www.american.edu/admissions/international/firstyearmeritawards.cfm

American University (AU)ให้ทุนช่วยเหลือบางส่วนสำหรับนักศึกษาปีแรกในระดับปริญญาตรี มูลค่าระหว่างU.S.$6,000 to U.S.$25,000 per academic year (renewable subject to conditions).

 

Amherst College Scholarships
https://www.amherst.edu/offices/financialaid/international_students/financialaid_award

Amherst Collegeให้ทุนช่วยเหลือในลักษณะตามความจำเป็นของนักศึกษาต่างชาติ โดยเมื่อผ่านการรับเข้าศึกษาแล้วจึงจะถูกพิจารณาเรื่องนี้ บางครั้งทุนนี้เรียกว่า“aid package”เพราะอาจเป็นการช่วยที่รวมเรื่องช่วยด้านการจ้างงาน และช่วยเรื่องทุนพร้อม ๆ กัน

 

 

Berea College Scholarships
https://www.berea.edu/admissions/applying-for-admission/international-students/costs/

Berea College เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในสหรัฐที่ช่วยเรื่องเงินทุน 100% สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปีแรก เป็นการรวมด้านเงินช่วยเหลือและทุนเข้าด้วยกัน เพราะครอบคลุมค่าเรียน ห้องพัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียม ส่วนในปีต่อ ๆ ไปจะช่วยอุดหนุนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายปีละ 1 พันเหรียญ แต่จะไม่มีการช่วยเรื่องหางานพิเศษให้ทำแต่อย่างใด

 

Clark University Scholarships
http://www.clarku.edu/undergraduate-admissions/financial-aid/international/global-scholars-program.cfm

Clark University ให้ทุนในชื่อ Global Scholars Program สำหรับผู้มาศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่า $5,000 per year ($20,000 for four years, contingent upon meeting academic standards for renewal) and a guaranteed $2,500 taxable stipend for a paid internship or research assistantship taken for academic credit during the summer following your sophomore or junior year is included with the award.

 

Colby-Sawyer College Scholarships
http://colby-sawyer.edu/admissions/financial-aid.html

แม้ไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน แต่นักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ก็จะได้รับการช่วยเหลือจาก Colby-Sawyer College โดยพิจารณาจาก GPA ในมูลค่าทุน $15,000 up to $24,000 per year

 

Columbia College Scholarships
http://www.ccis.edu/offices/financialaid/scholarshipfinder/InternationalStudents.asp

Columbia College ให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนดี 20 ทุน โดยเป็นทุนที่ให้ครั้งเดียว มูลค่า 15%- 100% tuition reduction

 

Concordia College Scholarships
https://www.concordiacollege.edu/admission-aid/tuition-aid/types-of-aid/scholarships/concordia/international-2/

Concordia ให้ความช่วย เหลือในลักษณะ partial financial assistance แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถด้านการศึกษาสูง ทุนมีมูลค่า สูงสุดไม่เกิน $25,000 per year.

 

 

 

british-american-e1435852060573

 

 

Dartmouth College Scholarships
http://admissions.dartmouth.edu/financial-aid/apply-aid/international-students

Dartmouth College มุ่งช่วยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกชาติทั้งในลักษณะให้ทุนและให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในที่นี้รวมถึงเงินช่วยเหลือด้านค่าเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

 

East Tennessee State University
http://www.etsu.edu/honors/international/internationalstudentscholarships/

East Tennessee State University (ETSU)ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากนานาชาติที่มาเรียนทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ทุนครอบคลุมคิดเป็น 50% ของ total of in and out-of-state tuition and maintenance fees only ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ

 

East West Center Graduate Degree Scholarships
http://www.eastwestcenter.org/education/student-programs/opportunities-study/ewc-graduate-degree-fellowship

East-West Center Graduate Degree Fellowship ช่วยเหลือด้านเงินทุนเป็นระยะเวลา ไม่เกิน 24 เดือน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก แก่ผู้สมัครจากเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐ ที่เดินทางมาศึกษา หรือมาเข้าโปรแกรมพัฒนาการเป็นผู้นำที่ East-West Center หรือที่ University of Hawai’i

 

Emory College Scholarships
http://www.emory.edu/admission/admission/international_students/financial_aid_scholarships.html

Emory College ช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติทุกปี พิจารณาจากความเป็นเลิศทางการศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 15 พฤศจิการยน

 

Illinois Wesleyan University Scholarships
http://www.iwu.edu/admissions/international/intscholar.html

Merit-based scholarships เป็นทุนที่พิจารณาความสามารถของผู้สมัครเป็นเกณฑ์ รวมไปถึงผลคะแนนการสอบเข้าศึกษา ทุนมีมูลค่า $10,000 to $25,000 per year and are renewable for up to four years นอกจากนี้แต่ละปีอาจมี two full-tuition President’s International Student Scholarships ซึ่งให้เป็นระยะเวลา ตลอด 4 ปีของโปรแกรมการศึกษา
Iowa State University International Merit Scholarships
http://www.admissions.iastate.edu/intl/ambassador_scholarships.php

ชื่อทุน International Merit Scholarship ให้กับผู้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในหลายด้าน ทั้งที่มีความสามารถพิเศษและโดดเด่นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ด้าน ในสาขาที่เกี่ยวกับ math and sciences, the arts, extracurricular activities, community service, leadership, innovation, or entrepreneurship ทุนมีมูลค่า $4,000 to $8,000 and are renewable.

 

Michigan State University International Scholarships
http://oiss.isp.msu.edu/students/financial.htm

Michigan University ช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและโทในจำนวนจำกัด แต่ไม่ใช่การช่วยตลอดโปรแกรมเรียนแต่อย่างใด

 

 

New York University Wagner Scholarships
http://wagner.nyu.edu/admissions/financialaid/scholarships.php

The merit scholarships ของมหาวิทยาลัยมีตั้งแต่ทุนบางส่วนไปถึงทุนเต็มจำนวน มูลค่า ระหว่าง
$25,000-$47,000

 

Oregon University Scholarships
http://admissions.uoregon.edu/international/apply/scholarship

แต่ละปี University of Oregon ให้ทุนรวมกว่า one million dollars หรือ 30-40 ทุน แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีมูลค่าระหว่าง $7,500 – $30,000.

 

Wesleyan University Scholarships
http://www.wesleyan.edu/finaid/ProspectiveApplicants/Prospective1617appintlstudents.html

Wesleyan University ช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่นักเรียนต่างชาติทั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด และที่มีความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือด้านการเงิน แต่ละปีจะมีทุนแก่นักศึกษาจากเอเชีย 11 ทุนในชื่อFreeman Asian Scholars Program หรือช่วยเหลือประมาณ 15 คน จากผู้สมัครกว่า 400 คน

 

University of the West Scholarships
http://www.uwest.edu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=419
ทุนของมหาวิทยาลัยชื่อ Lotus ช่วยเหลือผู้ที่มีมาตรฐานด้านผลการศึกษาระดับสูง และมีความจำเป็นเรื่องการเงินเพื่อเรียนที่West (UWest) โดยแต่ละปีมหาวิทยาลัยมีทุนให้ $5,000 หรือสูงสุด $10,000 เพื่อใช้สำหรับ tuition, mandatory fees, room and board, and other expenses

 

 

Institutions that fund international scholarships for study in the US »
Joint Japan World Bank Graduate Scholarships
http://www.scholars4dev.com/2735/japan-world-bank-graduate-scholarships-for-development-related-studies/

สำหรับชาติที่เป็นสมาชิกของธนาคารโลก มีสิทธิขอทุนของ Joint Japan World Bank Graduate Scholarship Program เพื่อศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยสหรัฐ 8 แห่งที่ร่วมโครงการ ในที่นี้รวมทั้ง Harvard University, John Hopkins University, University of Chicago, Cornell University and Columbia University

 

AAUW International Fellowships
http://www.scholars4dev.com/1877/aauw-international-fellowships-in-usa-for-women/
AAUW (formerly known as the American Association of University Women)ให้ทุนแก่สตรีที่ไม่มีสัญชาติสหรัฐหรือไม่มีที่อยู่ถาวรที่นี่ และลงทะเบียนเรียนหรือทำวิจัยแบบเต็มเวลา โดยมูลค่าทุน $18,000 for Masters, 20,000 for PhD and $30,000 for Postdoctoral students

 

Aga Khan Foundation International Scholarship Programme

http://www.scholars4dev.com/2467/aga-khan-international-scholarships-for-developing-countrie/

แต่ละปี Aga Khan Foundation ให้ทุนในจำนวนจำกัดในระดับ postgraduate studies แก่ผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด โดยเป็นผู้ไม่สามารถหาเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ผู้ได้ทุนสามารถเลือกเรียนที่สถาบันใดก็ได้ทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐ ทุนมีมูลค่า 50% ของค่าเรียน

 

o-AMERICANS-READ-BOOK-facebook
source: eduzones

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ