24 คำในภาษาอังกฤษที่คนมักออกเสียงผิด พร้อมตัวอย่างการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง!!

การออกเสียงเป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสาร เพราะการออกเสียงที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจคุณได้ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลายครั้งในภาษาอังกฤษที่มีการอ่านออกเสียงผิด ที่ถึงแม้หลายคนจะเข้าใจเมื่อมันถูกออกเสียงผิดบ่อยๆ แต่การออกเสียงให้ถูกต้องจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า

วันนี้ เราจึงมีตัวอย่างคำศัพท์ง่ายๆ ที่อาจพบเห็นได้บ่อยๆ แต่หลายคนยังอ่านออกเสียงผิด พร้อมคำแนะนำวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องมาฝาก เลื่อนลงไปดูเลย

 

1. SUITE

การออกเสียงที่ผิด : Soot

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Sweet

 

2. PIZZA

การออกเสียงที่ผิด : Pi-za

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Peet-zuh

 

3. PICTURE

การออกเสียงที่ผิด : Pit-cher

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Pik-cher

 

4. RECIPET

การออกเสียงที่ผิด : Ree-sipt

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Ree-seet

 

5. DESSERT

การออกเสียงที่ผิด : Dez-ert

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Dizz-urt

 

6. WEDNESDAY

การออกเสียงที่ผิด : Wed-nes-day

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Wenz – day

 

7. SALON

การออกเสียงที่ผิด : Sa-loon

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Sa-lawn

 

8. ALMOND

การออกเสียงที่ผิด : Aal-mund

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Ah-mund

 

9. ONION

การออกเสียงที่ผิด : O-nion

การออกเสียงที่ถูกต้อง : A-nion

 

10. BASS

การออกเสียงที่ผิด : Bass

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Base

 

11. BUFFET

การออกเสียงที่ผิด : Buff-ay

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Boo-fay

 

12. LINGERIE

การออกเสียงที่ผิด : Lin-guh-ree

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Lawn-zhuh-ray

 

13. SOUR

การออกเสียงที่ผิด : Saar

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Sower

 

14. GENRE

การออกเสียงที่ผิด : Jen-ner

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Jon-ruh

 

15. QUOTE

การออกเสียงที่ผิด : Coat

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Kwo-te

 

16. NIKE

การออกเสียงที่ผิด : Naik

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Nai-KEY

 

17. IRON

การออกเสียงที่ผิด : Eye-run

การออกเสียงที่ถูกต้อง : aye-urn

 

18. BANQUET

การออกเสียงที่ผิด : Ban-kway

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Ban-kwet

 

19. RESTAURANT

การออกเสียงที่ผิด : Res-trawnt

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Res-tuh-rawnt

 

20. NUTELLA

การออกเสียงที่ผิด : NAA-tell-uh

การออกเสียงที่ถูกต้อง : NEW-tell-uh

 

21. TOUR

การออกเสียงที่ผิด : Toor

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Too-uhr

 

22. RASPBERRY

การออกเสียงที่ผิด : Rasp-berry

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Raz-ber-ee

 

23. ZEBRA

การออกเสียงที่ผิด : Zeb-ra

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Zee-bra

 

24. BOWL

การออกเสียงที่ผิด : Baa-ool

การออกเสียงที่ถูกต้อง : Bo-hl

 

ภาษาอังกฤษถ้าได้หมั่นฝึกฝน เริ่มจากเรื่องเล็กน้อย หรือคำศัพท์ง่ายๆ รอบตัวก็จะสามารถทำให้คุณพัฒนาทักษะและเพิ่มความเชี่ยวชาญได้เช่นเดียวกัน :)

 

ที่มา: noonecares

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ