โครงการ ASEF ผู้นำเยาวชน รับสมัครผู้เข้าร่วมพร้อมสนับสนุนเงินเดือนและการแพทย์

ASEFEdu กำลังมองหาสมาชิกในทีมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ASEF Young Leaders เขา/เธอจะได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแนวทางไปจนถึงการนำไปปฏิบัติและการดำเนินการของโปรแกรม/กิจกรรม

ผู้สมัครควรมีความกระตือรือร้น ไม่เพียงในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาของเยาวชนและหัวข้อที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชน แต่ยังอุทิศตนเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของความร่วมมือเอเชีย – ยุโรป

มูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (ASEF) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการร่วมมือระหว่างผู้คน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ของเอเชียและยุโรป

ASEF มีการดำเนินงานมากกว่า 25 โครงการต่อปี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมประมาณ 100 กิจกรรม ส่วนใหญ่คือการจัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย สิ่งพิมพ์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงองค์กรพันธมิตรอีก 125 แห่ง

ในแต่ละปี ชาวเอเชียและชาวยุโรปกว่า 3,000 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมของ ASEF และผู้ชมที่กว้างขึ้นสามารถเข้าถึงได้ผ่านกิจกรรมเครือข่ายและเว็บพอร์ทัลต่างๆ

 

 

ข้อเสนอ:

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ส่วนตัว รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ เช่น สวัสดิการทางการแพทย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

– มีประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในบริบทระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความเข้าใจที่ดีรวมถึง มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเยาวชนนานาชาติหรือองค์กรนักศึกษาและในการศึกษานอกระบบ

– มีความรู้ที่เชี่ยวชาญในการจัดการโครงการ และมีผลงานที่สามารถพิสูจน์ได้

– มีความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการ / รายงานที่กระชับ

– มีทักษะการจัดการองค์กรและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

– สามารถคิดแนวปฏิบัติเชิงรุกและมีความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

– มีความถนัดในการสร้างความสัมพันธ์ในทุกระดับขององค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

– มีความสามารถในการทำงานหลายๆ อย่าง โดยจัดลำดับความสำคัญและมีส่วนร่วมในหลายๆ โครงการพร้อมกันได้

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนโปรแกรมและการจัดการโครงการ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนได้อย่างดีเยี่ยม

– สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ IT ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการบริหารเว็บไซต์

 

วิธีการสมัคร:

โปรดส่งใบสมัครของคุณทางอีเมลพร้อมหัวข้อ “PE / EDU / 201901”  ไปที่ hr@asef.org

 

ปิดรับสมัคร:

5 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ