ตำแหน่งนักวิจัยปริญญาเอก ที่สถาบัน ILLC ใน University of Amsterdam

สถาบัน Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) ที่ University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจตำแหน่งนักวิจัยปริญญาเอกเป็นเวลา 4 ปี ในด้าน Computational Social Choice Group ซึ่งนำโดย Ulle Endriss

ILLC เป็นสถาบันการวิจัยแบบสหวิทยาการที่มีมีการรวมตัวกันของนักตรรกวิทยา นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ และนักปรัชญา

สถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงามของกรุงอัมสเตอร์ดัมรายล้อมด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นๆ ของยุโรปและโลกภายนอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 2,325 ยูโร – 2,972 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 83,000 – 107,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

-สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์

-มีผลงานทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม

-มีความสามารถในการเขียนและการนำเสนอ

-มีทักษะทางสังคมที่ดี

-มีความเชี่ยวชาญในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ

-ความรู้ภาษาดัตช์ไม่จำเป็นสำหรับการสมัครนี้

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gss.uva.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ