สมัครด่วน!! ทุนเรียนต่อป.ตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก UM-Flint ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยมิชิแกน-ฟลินท์ (University of Michigan–Flint หรือ UM-Flint) ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน “Global Merit Scholarship” ซึ่งเป็นทุนสำหรับเรียนต่อระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าตั้งแต่ $1,000 (ประมาณ 31,000 บาท) – $4,500 (ประมาณ 142,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาที่ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณารับทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีข้อพิจารณาดังนี้

– ผู้สมัครต้องมี GPA ในระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 3.25

– ผู้สมัครต้องมีคะแนน ACT 24 คะแนน หรือ SAT 1160 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Application for International Admission

– หลักฐานทางการเงิน

– หลักฐานคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ Proof of English proficiency

– หากผู้สมัครมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษไม่ถึงที่ระบุไว้อาจได้รับพิจารณาเงื่อนไขพิเศษตาม UM-Flint Language Pathway Program 

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– E-ShipGlobal payment (I-20 mailing cost)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ www.umflint.edu

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.umflint.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ