หนุ่มนักเดินทางจัดอันดับ 20 สายการบินชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก

ในตอนที่ James Asquith อายุ 24 ปี เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนุ่มนักเดินทางที่อายุน้อยที่สุดที่เดินทางไปเยือนทุกประเทศ ซึ่งขณะนี้ Asquith มีอายุ 30 ปีแล้ว

James Asquith เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ HolidaySwap ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านที่พักได้

และด้วยความที่ทั้งชีวิตนี้ชายหนุ่มบินมาแล้วเกือบ 1,000 เที่ยวบินบนสายการบินกว่า 150 แห่ง ดังนั้นเว็บไซต์ Business Insider จึงขอให้ Asquith จัดอันดับสายการบินชั้นประหยัดที่เขาชื่นชอบที่สุดโดยพิจารณาจาก

-Check-in & boarding

-ลูกเรือ

-คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด

-ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน

-อาหารและเครื่องดื่ม

-ราคา

-ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง

 

อันดับ 19 Malaysia Airlines — 46/70 คะแนน (อันดับร่วม)

 

Check-in & boarding — 7

ลูกเรือ — 7

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด — 7

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 6

ราคา — 6

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 76

คะแนนรวม: 46/70

 

อันดับ 19 ANA — 46/70 คะแนน (อันดับร่วม)

 

Check-in & boarding— 7

ลูกเรือ— 7

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 7

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 4

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 7

คะแนนรวม: 46/70

 

อันดับ 17 Air New Zealand — 47/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 7

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 7

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 5

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 6

คะแนนรวม: 47/70

 

อันดับ 17 Hong Kong Airlines — 47/70 คะแนน (อันดับร่วม)

 

Check-in & boarding— 7

ลูกเรือ— 7

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 7

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 6

ราคา— 7

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 6

คะแนนรวม: 47/70

 

อันดับ 16 Royal Brunei — 48/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 7

ลูกเรือ— 9

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 3

ราคา— 7

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 7

คะแนนรวม: 48/70

 

อันดับ 15 Qantas — 49/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 7

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 5

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 7

คะแนนรวม: 49/70

 

อันดับ 12 Royal Jordanian — 50/70 คะแนน (อันดับร่วม)

 

Check-in & boarding— 7

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 7

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 7

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 7

คะแนนรวม: 50/70

 

อันดับ 12 Hainan Airlines — 50/70 คะแนน (อันดับร่วม)

 

Check-in & boarding— 7

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 7

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 7

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 7

คะแนนรวม: 50/70

 

อันดับ 12 British Airways — 50/70 คะแนน (อันดับร่วม)

 

Check-in & boarding— 7

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 7

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 7

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 7

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 7

คะแนนรวม: 50/70

 

อันดับ 11 Aegean Airlines — 51/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 4

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 8

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 8

คะแนนรวม: 51/70

 

อันดับ 10 Eva Air — 52/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 6

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 7

คะแนนรวม: 52/70

 

อันดับ 8  Virgin Australia — 53/70คะแนน (อันดับร่วม)

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 9

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 6

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 7

คะแนนรวม: 53/70

 

อันดับ 8  Lufthansa — 53/70 คะแนน (อันดับร่วม)

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 6

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 8

คะแนนรวม: 53/70

 

อันดับ 7 Japan Airlines — 54/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 8

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 9

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 6

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 8

คะแนนรวม: 54/70

 

อันดับ 6 Korean Air — 55/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 9

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 7

ราคา— 7

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 8

คะแนนรวม: 55/70

 

อันดับ 5 Thai Airways — 56/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 9

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 8

ราคา— 7

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 8

คะแนนรวม: 56/70

 

อันดับ 4 Singapore Airlines — 57/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 10

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 9

ราคา— 6

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 8

คะแนนรวม: 57/70

 

อันดับ 3 Cathay Pacific — 58/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 10

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 8

ราคา— 8

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 8

คะแนนรวม: 58/70

 

อันดับ  2 Etihad Airways — 59/70 คะแนน

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 10

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 8

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 9

ราคา— 7

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 9

คะแนนรวม: 59/70

 

อันดับ 1 Qatar Airways — 60/70

 

Check-in & boarding— 8

ลูกเรือ— 9

คุณภาพของที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาด— 9

ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน— 8

อาหารและเครื่องดื่ม— 8

ราคา — 9

ความช่วยเหลือจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการเดินทาง — 9

คะแนนรวม: 60/70

 

ที่มา: businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ