250 วลีที่มีประโยชน์! สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

การทำงานและติดต่อทางธุรกิจต่างๆ ในสมัยนี้คงหนีไม่พ้นการใช้ภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกธุรกิจสุดๆ เลยล่ะ รวมไปถึงองค์กรหลายองค์กรก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก

วันนี้เราเลยมีวลีที่สำคัญสุดๆ ถึง 250 วลีที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานอย่างแน่นอน! ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น, การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือ ไปดูให้จุใจกันเลย :D

 

 

ให้คำชื่นชม

1. You’re a genius!

2. Brilliant!

3. Impressive!

4. That’s amazing!

5. Good point.

6. That’s an interesting idea.

7. I couldn’t have done it without you.

8. You’re definitely the expert here.

9. You know more about it than I do.

10. I never would’ve thought of that.

11. How did you come up with that?

12. Where did you learn to do that?

13. You made an excellent point.

14. He’s a real people person.

15. She’s a team player.

16. You’re thinking outside the box; I like that.

 

 

แสดงความน่าคบ

17. Thank you.

18. Great question.

19. I understand.

20. How can I help?

21. I’m glad to be on your team.

22. Let’s work together on this.

23. We can do it.

24. Sure I can!

25. It’s no problem at all.

 

 

สร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

26. How long have you worked here?

27. How long is your commute?

28. Do you drive to work?

29. I hope you had a great trip.

30. Do you need any help?

31. We’re definitely on the same page.

32. Did you have a good weekend?

33. What did you do over the weekend?

34. Where are you going on vacation?

35. Would you like to have lunch sometime?

36. I’m glad you’re feeling better.

37. Did you enjoy the event?

 

 

บอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

38. I’m going out for lunch.

39. I’ll be back at [time].

40. I’m leaving at [time].

41. I’ll be in at [time].

42. The traffic was awful this morning.

43. She’s on maternity leave.

44. He’s on paternity leave.

45. She was laid off.

46. He’s out sick.

47. She’s on vacation.

48. He’s not in the office.

49. She’s in a meeting. 

50. He’s with a customer.

51. She’s been promoted.

52. He resigned yesterday.

53. I’m not feeling well and can’t come in today. 

54. I’m free after lunch.

55. There are snacks in the break room. 

56. Somebody brought in a cake today. 

57. l left the file on your desk.

 

 

สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น

58. What time does the meeting start?

59. When does the meeting end?

60. May I see the report?

61. Where’s the copy room?

62. Where’s the break room?

63. Where are the restrooms? 

64. Will you be here tomorrow?

65. Who’s in charge?

 

 

อธิบายถึงความล่าช้า

66. The copier is jammed.

67. The copier is out of toner.

68. I need an ink cartridge for my printer.

69. There’s a problem with my computer.

70. The system is down right now.

71. The internet has been down for a half hour.

72. I can’t access my email.

73. I can’t log in to the database.

74. The server is offline.

75. The printer isn’t working.

76. I have a lot on my plate right now.

77. I need more help.

78. I can do only one thing at a time.

79. I had to put that on the back burner. 

80. We hit a snag. 

81. We ran into a glitch. 

82. There was a snafu.

 

 

ให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

83. I’ll be right with you.

84. Can I help you?

85. Do you need any help?

86. What can I do for you?

87. All we have to do now is ….

88. Sorry to keep you waiting.

89. I’ll be right back.

90. This invoice is past due.

91. Here’s my card.

92. Let me go through it with you.

93. Here’s a fantastic alternative.

94. That’s an excellent choice.

95. Enjoy your new (product].

96. Are you looking for anything in particular?

97. I highly recommend [product].

98. You might like….

99. In that case, you might prefer ….

 

 

ขัดจังหวะด้วยความสุภาพ

100. Just a minute: ….

101. May I have a word?

102. Excuse me for interrupting, but ….

103. Sorry, but I have to say that ….

104. If I may say so,….

105. I didn’t catch that.

 

 

เสนอคำแนะนำ

106. Have you considered … ?

107. You could try ….

108. Have you tried … ?

109. You might ….

110. In the past, __worked for me.

111. May I make a suggestion?

112. Why don’t you … ?

113. How about …?

114. What about … ?

115. I’d start by…..

116. The tutorial may offer a solution.

117. You could click Help and search for an answer.

118. You could chat with the help desk.

119. We should ….

120. Why not …?

 

 

ขอความช่วยเหลือ

121. Do you have any ideas?

122. How can I fix this?

123. How would you approach the problem?

124. What would you do if you were me?

125. What should I do now?

126. Are there any written instructions?

127. Who can help me?

128. Is there a manual?

 

 

เห็นด้วยกับใครบางคน

129. That’s how I see it too.

130. I feel the same way.

131. I have to agree with (name).

132. I like [name]’s idea.

133. Exactly!

134. I second that.

135. I couldn’t agree more.

136. I couldn’t have said it better myself.

137. Well put.

 

 

ไม่เห็นด้วยกับใครบางคน

138. That may be true, but ….

139. I’m afraid I don’t quite agree.

140. I wouldn’t say that.

141. I’m not so sure about that.

142. Do you really think so?

143. I’d go in a different direction.

144. That might not be the best thing to do.

145. Do you have any other ideas? 

146. There might be repercussions to that.

147. It sounds good on the surface, but ….

148. We probably should go about it a different way. 

 

 

แสดงความคิดเห็น

149. I feel that….

150. In my opinion, ….

151. The way I see it, ….

152. We should probably ….

153. If you ask me, ….

154. I think …..

155. I believe….

156. For what it’s worth,….

157. Here’s what I think:….

158. The best thing to do is ….

159. If you don’t mind my saying so, ….

 

 

จัดการกับข้อร้องเรียน

160. Thanks for letting us know.

161. Thank you for pointing that out.

162. I’m sorry for any inconvenience.

163. We’re sorry about that.

164. Please accept our apologies.

165. I’ll let my manager know.

166. I’m going to see how we can make this better for you.

167. Here’s a coupon to make up for your trouble.

168. We’ll sort that out for you right away.

169. I absolutely agree. 

170. I appreciate your letting me know about that.

171. I’m glad you told us.

172. I understand your frustration.

 

 

รับการเลื่อนตำแหน่ง

173. I’ll take care of that.

174. I’m sure there’s a solution.

175. It’s no big deal.

176. Anytime!

177. I’ll see you tomorrow at the office party.

178. Can I participate in this project?

179. I’ll make that a priority.

180. I’ll be happy to pitch in.

181. I’d like to volunteer.

 

 

การเขียนอีเมล

182. How have you been?

183. How are you?

184. I hope all is well with you.

185. Let me introduce myself.

186. I’d like to follow up on ….

187. It was great to see you on [day].

188. I enjoyed talking with you at (event).

189. It was a pleasure to meet you at [place).

190. I hope this message finds you well.

191. Thank you for sharing the good news.

192. I apologize for the delay in my reply.

 

 

การเขียนอีเมลอย่างชัดเจน

193. I’ll send you a PDF.

194. See the attached file for reference.

195. Here’s the report we talked about.

196. Please note that ….

197. Please sign the attached form and return it by (date).

198. Here’s the document you requested.

199. I’m attaching a file for your review.

200. You can find more information at [website]. 

201. I’ve indicated the changes with [bold font / yellow highlights / underlining).

 

 

การเขียนจบอีเมล

202. Thank you,

203. Regards,

204. Sincerely,

205. See you soon!

206. Thanks again!

207. I’ll follow up with you in [number] days.

208. I look forward to hearing from you.

209. I’ll let you know as soon as I hear anything more.

210. Let me talk to [name] and get back to you.

211. Have a great day!

 

 

เริ่มการประชุม

212. We’d like to welcome you to ….

213. Today, we’re going to talk about ….

214. Let’s open the discussion with ….

215. Now, let’s get down to business.

216. Let’s go over today’s agenda.

217. We’re here to decide ….

218. Thank you for joining us today.

 

 

จบการประชุม

219. I’d like to thank you all for your time.

220. We accomplished a lot today.

221. I’ll have my assistant send you the minutes.

222. We’ll meet again next week at this same time.

223. This has been a productive meeting.

224. Thank you all for your attention.

 

 

เน้นประเด็นสำคัญ

225. My main concern is….

226. I’d like to emphasize that ….

227. May I make a point?

228. This is an important point.

229. Keep in mind that ….

230. As I’ve said, ….

231. I’d like to point out that….

232. Let’s not forget that….

233. We need to focus on ….

 

 

แก้ไขความขัดแย้ง

234. I think we can work this out.

235. I hear what you’re saying, and ….

236. I think we can find a compromise.

237. I see what you mean.

238. There’s no need to apologize.

239. Let’s take a break and calm down.

240. Should we get a third opinion?

241. Just hear me out.

242. I understand where you’re coming from.

243. I think you may have misinterpreted that.

244. Please don’t take that the wrong way. 

245. I’m sorry we got off on the wrong foot.

246. Maybe we can find somebody to mediate for us.

247. I don’t think we have all the information.

248. I believe we can turn this into a win-win situation 

249. I’m sure we can reach an agreement.

250. We should revisit this at another time.

 

 

จะเห็นได้ว่าหลายๆ วลีสามารถนำไปใช้ได้นอกเหนือจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอในห้องเรียน หรือเขียนอีเมลสมัครงาน ลองนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์กันได้เลย :)

 

ที่มา: grammarcheck

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ