เคล็ดลับการใช้ ‘คำสันธาน’ เพิ่มคะแนนการเขียน Essay ภาษาอังกฤษให้เริ่ดเว่อร์!

คำสันธาน หรือ Conjunctions เป็นอีกหนึ่งหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่ทุกคนที่เคยเรียนหรืออยากเก่งภาษาอังกฤษให้มากขึ้นต้องเคยได้ยินมาอย่างแน่นอน

คำสันธานนั้นมักจะใช้เป็นการเชื่อมโยงวลีหรือประโยคต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นๆ หากไม่มีคำสันธานแล้วล่ะก็ รูปประโยคจะไม่ต่อเนื่องและขาดความไหลลื่นเลยล่ะ

โดยคำสันธานนั้นมี 3 ประเภทดังนี้

 

 

#1 Coordinating Conjunctions

คำสันธานประเภทนี้จะใช้ประสานหรือเชื่อมต่อคำ วลี หรือประโยคที่มีฟังก์ชั่นทางไวยากรณ์ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน โดยคำสันธานที่ใช้บ่อยๆ จะมีทั้ง and, but, or, yet, nor, for, หรือ so

ตัวอย่างการใช้:

– เชื่อมคำนามกับคำนาม: I will buy a coat and a hat.

– เชื่อคำกริยากับคำกริยา: I did not call nor write my mother.

– เชื่อมคำวิเศษณ์กับคำวิเศษณ์: The boy was nice but weird.

– เชื่อม dependent clause กับ dependent clause: If the students show up and the teacher is prepared, class will be productive.

– เชื่อม independent clause กับ independent clause: Ten thousand students applied to the college, but only six thousand were admitted.

 

 

#2 Correlative Conjunctions

คำสันธานประเภทนี้จะมาด้วยกันเป็นคู่ เพื่อทำงานร่วมกันในการเชื่อมต่อองค์ประกอบ โดยรูปแบบที่ใช้บ่อยๆ มีทั้ง  both…and, not…but, not only…but also, either…or, neither…nor, although…yet และ whether…or

ตัวอย่างการใช้:

– เชื่อมคำนามกับคำนาม: The name of the store is not Food World but Food Land.

– เชื่อมคำวิเศษณ์กับคำวิเศษณ์: The place of employment shall provide both health and life insurance.

– เชื่อมวลีกับวลี: Orange juice is made either by squeezing oranges or by mixing a can of frozen concentrate.

– เชื่อม independent clause กับ independent clause: Not only did the cat jump over the fence, but he also scratched the paint.

 

 

#3 Subordinating Conjunctions

คำสันธานประเภทนี้จะมีหน้าที่เชื่อมต่อประโยคที่มีฟังก์ชั่นทางไวยากรณ์ที่แตแกต่างกัน โดยเฉพาะกับรูปประโยคแบบ dependent และ independent clause

โดย subordinating conjunctions นั้นได้แก่ after, in case, unless, although, in that, until, as, now that, when, as if, once, whenever, as though, since, where, because, so, whereas, before, so that, whether, even though, than, which, except that, that, while, however, though, who/whom และ if

ตัวอย่างการใช้:

– He acts as though he has done something wrong.

– I am sure that the teacher will let class out early.

– When the bell rings, the students must sit down.

– Since the cat ran away, the girl has been sad.

 

 

เป็นอย่างไรกันบ้าง? หวังว่าหลังอ่านบทความนี้แล้วจะมีความรู้เรื่อง ‘คำสันธาน’ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน กันได้นะ : )

หรือหากต้องการความรู้ภาษาอังกฤษด้านอื่นๆ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เช่นกัน แล้วติดตามห้องเรียนภาษาต่างประเทศกันได้เลย

 

ที่มา: illinois.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ