ทุนนักวิจัยป.เอก ด้านสังคมศาสตร์ & มนุษยศาสตร์ จาก Princeton University

ทุนให้นักวิจัยหลังปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ Princeton University สหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครทั่วโลกสามารถสมัครขอรับทุนได้ โดยมีทุนทั้งหมด 3 ทุน เป็นทุนทั้งด้าน Society และ Humanities

เกณฑ์การพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม คุณภาพที่มี และประสบการณ์ที่ได้รับ หากสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาช่วยเหลือด้านการวิจัย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 160,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาเอก (Postdoctoral) ในสาขาวิชาดังนี้

– Arts

– Humanities

– Social Sciences

– Natural Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องสำเร็จระดับปริญญาเอกหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2019

– หรือหากผู้สมัครยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องทำวิทยาพนธ์เสร็จแล้วประมาณ 50%

– ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

– ผู้สมัครต้องมีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพด้านการวิจัย และต้องมีประสบการณ์การวิจัยก่อนที่จะสมัคร

– ผู้สมัครต้องเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

princeton

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ