30 เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้คุณสื่อสารทางข้อความได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการฝึกเขียนช่วยให้ทักษะภาษาพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเขียนรายงานในห้องเรียน เขียนบล็อกทางเว็บไซต์ เขียนเอกสารติดต่องาน เขียนอีเมล หรือแม้กระทั่งเขียนเพื่ออัปเดตโซเชียลมีเดียเป็นภาษาอังกฤษ

การแสดงให้เห็นว่าการเขียนภาษาอังกฤษของคุณนั้นเป็นมืออาชีพ บอกเลยว่ามันจะคุ้มค่ากับการฝึกฝนแน่นอน!! นี่คือเคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษ 30 ประการ ที่จะช่วยให้คุณสื่อสารด้วยข้อความได้ดีขึ้น ^^

 

 

#1 ตั้งเป้าหมายการเขียน
#2 ฝึกเขียนทุกเช้า
#3 ฝึกเขียนทุกวัน
#4 หาแรงบันดาลใจจากงานวิจัย
#5 พกสมุดและปากกาเสมอ
#6 ฝึกเขียนแบบฉับไว
#7 ฝึกเขียน Outline

 

 

เคล็ดลับการเขียนอีเมลและเอกสารอื่นๆ

#8 เขียนเนื้อหาสรุปสั้นๆ
#9 เขียนในรูป Active voice
#10 อย่าละเลยบริบท
#11 จัดรูปแบบอีเมลให้ถูกต้อง
#12 อย่าเขียนอีเมลด้วยความโกรธ
#13 พิสูจน์อักษรให้ละเอียดก่อนกดส่ง

 

 

เคล็ดลับการเขียนเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ

#14 เขียนด้วยเหตุผลให้เหมือนตอนพูด
#15 อย่าเขียนเรื่อยเปื่อย
#16 เขียนแบบนักเล่าเรื่อง (storyteller)
#17 เอาใจใส่กับผู้อ่าน
#18 ผู้อ่านจะรับรู้ได้หากหลงใหลในสิ่งที่เขียน

 

 

เคล็ดลับเด็ดๆ ขณะฝึกเขียน

#19 พักสักครู่และแก้ไขใหม่เมื่อคิดไม่ออก
#20 ตัดคำ วลีและประโยคที่ไม่จำเป็น
#21 หลีกเลี่ยงถ้อยคำที่ซ้ำซ้อน
#22 เลือกใช้คำกริยาที่เหมาะสมกับบริบท
#23 ฝึกการใช้เครื่องหมายจุลภาค (,)
#24 จัดวางทุกอย่างในลำดับที่ถูกต้อง

 

 

#25 อ่านงานเขียนของคุณออกมาดังๆ
#26 เขียนรายการข้อผิดพลาดที่เผลอทำบ่อยๆ
#27 นึกถึงผู้อ่านในอุดมคติของคุณ
#28 ขอให้เพื่อนช่วยอ่านแบบร่าง
#29 ตรวจสอบหลักไวยากรณ์กับ grammarly
#30 หมั่นอ่านหนังสือ เรียนรู้ และฝึกฝน

 

 

หากพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีวินัยฝึกฝนให้ครบทั้ง 30 ข้อ เชื่อว่าการเขียนภาษาอังกฤษทั้งในด้านการเรียน การเขียนวิจัย การติดต่อทางธุรกิจ รวมถึงการเขียนอีเมลจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเลยล่ะ!! เพราะทุกอย่างต้องหมั่นฝึกฝน ถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ :D

 

ที่มา: grammarly

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ