เปิดรับสมัครแล้ว!! Nanyang Scholarship เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศสิงคโปร์

ทุนที่น่าสนใจจากประเทศสิงคโปร์!! กับทุน Nanyang Scholarship ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำคัญที่สุดของ Nanyang Technological University มอบให้กับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น

Nanyang Scholarship ยกย่องนักเรียนที่เก่งด้านวิชาการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและมีประวัติผลการเรียนที่โดดเด่น รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาของโปรแกรมปกติ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาผลการเรียนที่ดี และมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่าง มูลค่าทุนการศึกษาครอบคลุมดังนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าครองชีพ S$6,500 (ราว 150,000 บาท) ต่อปีการศึกษา

– ค่าที่พักสูงสุด S$2,000 (ราว 46,000 บาท) ต่อปีการศึกษา

– ค่าเดินทางสูงสุด S$5,000 (ราว 110,000 บาท) สำหรับโปรแกรมต่างประเทศภายใต้ข้อกำหนด

– ค่าคอมพิวเตอร์ S$1,750 (ราว 40,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น

– ​​​​​​​​​​Accountancy and Business

– Art, Design & Media

– Communication Studies

– Education

– ​​​​​​​​​​Engineering

– ​​​​​​​​​​Humanities

– Medicine

– Science

– Social Sciences

– Sport Science

– Biomedical Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกเชื้อชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา

– มีคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– มีคุณสมบัติและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

– ต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ (CGPA) ที่ 3.5 จาก 5.0 เมื่อได้รับทุนการศึกษา

– หากผู้ได้รับทุนตัดสินใจที่จะยกเลิกทุนการศึกษาก่อนกำหนดจะต้องชำระเงินคืน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อที่ NTU ทางออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2020 – 15 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.ntu.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ