4 ข้อควรทำแนะนำจากผู้ว่าจ้าง เมื่อต้องสมัครงานในสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

เนื่องจากมีการสูญเสียงานนับล้านจากการระบาดของโรค...

October 29, 2020 3 Mins Read
35 Views