รวม 4 ทุนจากมหา’ลัยดังสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อ ตรี-โท-เอก ที่ออสเตรเลีย

เพราะการลงทุนด้านบุคลคลจะช่วยสร้างความเปลื่ยนแปลงในโลกนี้ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายๆ ประเทศมีทุนการศึกษาสนับสนุนมากมายทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เช่นเดียวกับที่ประเทศออสเตรเลีย ที่มีทุนการศึกษามากมายให้กับนักศึกษาต่างชาติ มีทั้งทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย และจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ประเทศออสเตรเลีย ไปดูกันเลยว่าทั้ง 4 ทุนที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้าง :)

 

 

#1 Graduate Research Scholarships

สถานศึกษา: The University of Melbourne

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนสนับสนันการศึกษาสูงสุด $110,000 (ราว 2,400,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าประกันสุขภาพ

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

 

#2 Australian Government RTP Scholarship

สถานศึกษา: The University of Sydney

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน $35,629 (ราว 800,000 บาท) ต่อปี พร้อมค่าครองชีพ

ระดับการศึกษา: สูงกว่าปริญญาตรี

 

 

#3 Science International Scholarship

สถานศึกษา: The University of Queensland

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนสนับสนุนการศึกษา $3,000 (ราว 67,000 บาท) ระยะเวลา 1 ปี

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขา Agriculture and Environment, Architecture, Planning and Design และ Science and Mathematics

 

 

#4 CDU scholarships

สถานศึกษา: Charles Darwin University

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% – 50%

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ ไม่ควรเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือกำลังขอวีซ่าเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถาวร

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)

– ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย

– ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในประเทศออสเตรเลียหรือต่างประเทศ

– มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพในการวิจัยที่โดดเด่น

– มีผลคะแนน WAM ขั้นต่ำ 65 หรือเทียบเท่า สำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี และ ATAR ขั้นต่ำ 85 หรือเทียบเท่า สำหรับระดับปริญญาตรี

– อยู่ในช่วงอายุที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

ประเทศออสเตรเลียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ รับรองว่าจะได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างหนำใจ! อีกทั้งแต่ละรัฐก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น น่าออกไปตามหาประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมนอกห้องเรียน หากมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาที่ประเทศแห่งนี้ อย่าลืมใช้ชีวิตให้คุ้มล่ะ :)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ