สรุป 4 เทคนิคใช้ If Clause ระดับมืออาชีพ เข้าใจได้ง่ายที่สุดในบทความเดียว

ใครที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษและกำลังงงๆ กับการสร้างประโยคเงื่อนไข (Conditional sentences) อยู่ ครั้งนี้เรามีบทความสรุป 4 เทคนิคการใช้ประโยคเงื่อนไข หรือที่เรียกว่า If Clause มาให้ทุกคนได้อ่านกัน รับรองว่าเข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนค่ะ จะมีกี่

 

 

ประโยคเงื่อนไข (Conditional sentences) หรือ If Clause มีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ ประโยคที่แสดงเงื่อนไขจะขึ้นต้นด้วย “If” และประโยคหลัก (Main Clause) โดยประโยค If Clause จะมีทั้งหมด 4 แบบ ดังต่อไปนี้

 

1.  Zero Conditional  ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงและสามารถคาดการณ์ผลของมันได้

โครงสร้างประโยคในแบบ Zero Conditional คือ

If + Present Tense (Conditional Sentence), Present Simple (Main Clause)

ตัวอย่างเช่น

If you stick your fingers in the fire, they get burned.

ถ้าคุณยื่นนิ้วมือเข้าไปในไฟ นิ้วคุณจะไหม้นะ ประโยคนี้เป็นประโยคความจริงที่เราสามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้ เราจึงใช้ Zero Conditional

 

 

2.  First Conditional  ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

โครงสร้างประโยคในแบบ  First Conditional คือ

If + Present Tense (Conditional Sentence), Will + Verb (Main Clause)

ตัวอย่างเช่น

If you stick your fingers into the fire, you will burn yourself.

เป็นประโยคใจความเดียวกับตัวอย่างใน Zero Condition  แต่แทนที่จะระบุความเป็นจริงทั่วไป ประโยคนี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

 

 

3.  Second Conditional  ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต

โครงสร้างประโยคในแบบ Second Conditional  คือ

If + Past tense (Conditional Sentence), Would + Verb (Main Clause)

ตัวอย่างเช่น

If you stuck your fingers into the fire, you would need medical attention.

ประโยคนี้เป็นการเตือนผู้ฟังว่า อย่าเอานิ้วยื่นไปใส่ไฟนะ ไม่งั้นต้องได้ไปหาหมอแน่ๆ ซึ่งขณะที่เตือนนั้นผู้ฟังไม่ได้กำลังยื่นนิ้วแต่อย่างใด

และคำว่า “Stuck” ในประโยคที่เขียนในรูปของ Past Tense ที่เน้นให้ประโยคนี้ตีความได้ 2 แง่คือ

  1. เหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้น เพียงแต่เป็นการเตือน
  2. เหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แน่ๆ

 

 

4.  Third Conditional   ใช้กับเหตุการณ์ที่แสดงเงื่อนไขในอดีต และไม่สามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบัน และเงื่อนไขนั้นที่ตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต

โครงสร้างประโยคในแบบ  Third Conditional คือ

If + Past Perfect (Conditional Sentence), Would have + Verb (Main Clause)

ตัวอย่างเช่น

If you had stuck your hand into the fire, you would have been screaming in pain.

ถ้าตอนนั้น (ในอดีต) คุณยื่นมือเข้าไปในกองไฟนะ คุณจะต้องร้องด้วยความเจ็บปวดแน่นอน ประโยคนี้สามารถอธิบายได้ว่าผู้พูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไร

 

 

หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องประโยคเงื่อนไข หรือ If Clause มากขึ้นนะคะ เพราะหลังจากอ่านแล้ว เราสามารถทำความเข้าใจและลองแต่งประโยคได้ด้วยตัวเอง ต่อจากนี้เรื่องการใช้ประโยคเงื่อนไขคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไปแล้วค่ะ

ที่มา:  writingcenter.unc.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ