กฎง่ายๆ 4 ข้อ การออกเสียงเน้นพยางค์ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายที่ถูกต้อง

เพื่อให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษ สิ่งที่สำคัญคือการต้องเน้นพยางค์ให้ได้อย่างถูกต้องในแต่ละคำ ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า stress หมายถึงการต้องออกเสียงพยางค์เดียวของพยางค์ในคำนั้นๆ มากกว่าพยางค์อื่นๆ

หากอยากพูดให้ชัดเจน สื่อสารรู้เรื่องและมีความหมายตามที่เจ้าของภาษาใช้กัน สามารถเรียนเบื้องต้นได้ง่ายๆ ผ่านกฎ 4 ข้อนี้ ไปดูพร้อมกันและฝึกออกเสียงตามได้เลย ^^’

 

 

#1 เน้นที่พยางค์แรกของคำ

– มักใช้กับคำนามสองพยางค์ เช่น CLImate และ KNOWledge เป็นต้น

– มักใช้กับคำคุณศัพท์สองพยางค์ เช่น FLIPpant และ SPAcious เป็นต้น

 

#2 เน้นที่พยางค์สุดท้ายของคำ

– มักใช้กับคำกริยาสองพยางค์ เช่น reQUIRE และ deCIDE เป็นต้น

 

 

#3 เน้นที่พยางค์ที่สองก่อนถึงพยางค์สุดท้าย

– มักใช้กับคำที่ลงท้ายด้วย -ic เช่น ecSTATic และ geoGRAPHic เป็นต้น

– มักใช้กับคำที่ลงท้ายด้วย -sion และ -tion เช่น exTENsion และ retriBUtion เป็นต้น

 

#4 เน้นพยางค์ที่สามก่อนถึงพยางค์สุดท้าย

– มักใช้กับคำที่ลงท้ายด้วย -cy, -ty, -phy และ -gy เช่น deMOCracy, unCERtainty, geOGraphy และ radiOLogy เป็นต้น

– มักใช้กับคำที่ลงท้ายด้วย -al เช่น exCEPtional และ CRItical เป็นต้น

 

 

บอกเลยว่าการ stress หรือการเน้นพยางค์ในคำนั้นมีความสำคัญมาก เพราะหาก stress ผิด ความหมายของประโยคที่ต้องการจะสื่ออาจเปลี่ยนไปในทันที และนี่คือกฎ 4 ข้อเข้าใจง่ายๆ ในการ stress คำ หากชื่นชอบศาสตร์นี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและฝึกฝนตนด้วยตนเองได้นะ : )

 

ที่มา: toeflgoanywhere

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ