ทุนจาก BIF สนับสนุนค่าครองชีพให้นศ.ระดับปริญญาเอก ด้าน Biomedical

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่าง Boehringer Ingelheim Fonds (BIF) ทุนสนับสนุนค่าครองชีพและค่าเดินทางให้นักศึกษาต่างชาติ สามารถเลือกศึกษาด้าน Biomedical ได้ทุกประเทศในยุโรป และนอกยุโรปก็ตาม เช่น ตุรกี อิสราเอล และรัสเซีย เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ทางทุนกำหนด

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของการรับสมัครทุนนี้กัน! :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนค่าครองชีพรายเดือน พร้อมเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับประเทศที่ได้ศึกษาต่อ

– ทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมตามที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ด้าน Biomedical

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติ non-European มีสิทธิ์สมัคร

– นักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและสาขาที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มการสมัครทุน

– ใบรับรองการจบการศึกษาก่อนหน้า

– หลักฐานผลระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– Project proposal

– สรุปโปรเจ็กต์ระดับปริญญาเอก

– เหตุผลที่อยากสมัครทุน

– สรุป final experimental thesis

– Letter(s) of recommendation

– ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)

*เอกสารทุกฉบับต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bifonds

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ