5 วิธีง่ายๆ บอกลานิสัย ‘ผลัดวันประกันพรุ่ง’ !!

  ปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่แก้ได้ย้ากยาก...