5 ประเทศที่ค่าเล่าเรียนฟรี และมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้ ประจำปี 2018

บางครั้งการเรียนต่อต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็มจำนวนเสมอไป หากรู้วิธีในการหาทุน และหมั่นตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยว่ามีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติบ้างหรือไม่ หรืออาจพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนเลือกมหาวิทยาลัยในต่างแดน

เพราะบางแห่งมีการยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาต่างชาติ หรือมีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนให้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้เรียน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ

 

ค่าเล่าเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์

มหาวิทยาลัยของนอร์เวย์เปิดให้เรียนฟรีทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก และนักศึกษาต่างชาติก็ได้รับสิทธิ์นี้ด้วย แต่อาจมีข้อกำจัดทางภาษาสำหรับปริญญาตรี เนื่องจากสอนเป็นภาษานอร์เวย์ โดยนักศึกษาต่างชาติจะต้องผ่านการทดสอบภาษานอร์เวย์เสียก่อน

อย่างไรก็ตาม แม้จะให้โอกาสเรียนฟรี แต่นักเรียนอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาประมาณ NOK 300-600 ในแต่ละเทอม (ประมาณ 1,200 – 2,000 บาท)

 

ค่าเล่าเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยในออสเตรีย

มหาวิทยาลัยของรัฐ / สถาบันการศึกษาของสหพันธ์ในออสเตรีย เก็บค่าธรรมเนียมต่อเทอมเพียง 363.36 – 726.72 ยูโร (ประมาณ 14,000 –  28,000 บาท) และอาจมีบวกเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา และ Central and Eastern European อาจได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน หรือค่าเล่าเรียนบางส่วน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ออสเตรีย: ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนในออสเตรียอยู่ที่ประมาณ 800 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 31,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

ค่าเล่าเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยในเยอรมนี

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2014 ทุกมหาวิทยาลัยในเยอรมนีจะไม่เรียกเก็บค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับนักเรียนทุกคนรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ

แต่ก็ยังมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่เก็บค่าเล่าเรียน อาจตกอยู่ที่ประมาณ 50 ยูโร (ประมาณ 1,900 บาท) และค่าธรรมเนียมการบริหารการศึกษาประมาณ 50 ยูโร (ประมาณ 1,900 บาท) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของค่าเล่าเรียนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

แต่ในส่วนของปริญญาโทในเยอรมนีมักมาพร้อมกับค่าเล่าเรียน แต่ก็ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับในประเทศอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เยอรมนี: โดยเฉลี่ยนักเรียนเยอรมันจะใช้จ่ายไปประมาณ 500 – 800 ยูโร (ประมาณ 19,000 – 31,000 บาท) สำหรับค่าที่พัก ค่าขนส่ง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ค่าเล่าเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์

ตั้งแต่ปี 2017 รัฐบาลฟินแลนด์ทำการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในยุโรป แต่จะเป็นในส่วนของปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น ปริญญาเอกของที่นี่มีการจัดสรรค่าเล่าเรียนฟรีโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฟินแลนด์ และ UAS เสนอทางเลือกในการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นสมาชิก EU/EEA ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ฟินแลนด์: ค่าครองชีพโดยประมาณของนักเรียนในฟินแลนด์เฉลี่ยประมาณ 700 – 900 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 27,000 – 35,000 บาท)

 

ค่าเล่าเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยในสวีเดน

สถาบันการศึกษาในสวีเดนจะไม่เก็บค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในยุโรป หรือสวิสเซอร์แลนด์ แต่จะเรียกเก็บสำหรับนักเรียนต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยส่วนมากมีการจัดสรรทุนเต็มจำนวน หรือทุนบางส่วนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงค่าครองชีพด้วย เพราะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน

 

อย่างไรก็ตาม แม้มหาวิทยาลัยมีการยกเว้นค่าเล่าเรียน หรือจัดสรรทุนการศึกษาให้ แต่ก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดหรือคุณสมบัติบางประการของตัวนักศึกษาเอง และต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ เป็นต้น

 

ที่มา: www.scholars4dev.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ