5 คู่ ‘Compound Words’ ที่น่าสับสน คลายข้อสงสัยและเรียนรู้วิธีการใช้ไปด้วยกัน!

ภาษาอังกฤษมีลักษณะที่หลากหลายที่อาจทำให้ผู้เรียนสับสน ทั้งคำพ้องเสียง (homophones), พ้องความหมาย (homonyms) รวมไปถึง คำประสม (compound words) ที่มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

วันนี้เราจึงมีสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำประสม หรือ compound words ยอดฮิตที่น่าสับสน ทั้ง Everyday vs Every day หรือ Anytime vs Any time เป็นต้น มาฝากกัน

โดยมีทั้งหมด 5 คู่คำประสมด้วยกัน มาคลายข้อสงสัยและเรียนรู้วิธีการใช้ไปด้วยกันเถอะ!

 

 

#1 Everyday vs Every day

Everyday: ใช้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) มีความหมายว่าปกติ, ธรรมดา, ทั่วไป มาตรฐาน หรือเป็นกิจวัตรประจำวัน มันคือสิ่งที่แสดงถึงวันธรรมที่ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

Every Day: เมื่อถูกเขียนเป็น 2 คำ ในที่นี้มันจะมีความหมายว่า ‘ทุกวัน’ โดย Every จะถูกใช้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อขยายคำว่า Day

 

 

#2 Anytime vs Any time

Anytime: ใช้เป็นคำวิเศษณ์ (Adverb) ซึ่งหมายความว่า ‘เมื่อใดก็ตาม’ โดยทั้ง Anytime และ Any time มีความหมายเหมือนกัน และสามารถใช้แทนกันได้ เช่น

– I am available anytime if you’d like me to help with your move.

– I am available any time if you’d like me to help with your move.

Any time: ในที่นี้ยังสามารถใช้เป็นคำสันธาน (conjunction) ได้ดังนี้

– Anytime we had the chance we would go for a swim.

– Any time we had the chance we would go for a swim.

ทั้งนี้ก็มีบางกรณีที่ Any time ควรใช้ในประโยคเฉพาะเท่านั้น

– นั่นคือเมื่อมันถูกใช้กับคำบุพบท (preposition) อย่าง ‘at’ เช่น “I will gladly help at any time of the day or night.”

– เมื่อพูดถึงระยะเวลาหรือช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น “Do you have any time to review my test today?”

 

 

#3 A While vs Awhile

A While: คือ Noun phrase หมายถึง ระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าควรใช้ a while หรือไม่ก็ต่อเมื่อแทนที่ a while ด้วยหน่วยเวลาอื่น ซึ่งถ้ามันยังมีความเหมาะสมแสดงว่าสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น

– It has been a while since I last drank coffee.

– It has been a month since I last drank coffee.

Awhile: มีลักษณะเป็นคำประสม โดยมีความหมายว่า “ชั่วครู่” ถูกใช้เป็นคำวิเศษณ์ (Adverb) ซึ่งสามารถตรวจสอบว่าใช้ awhile ในประโยคได้อย่างถูกต้องหรือไม่ก็คือต้องแทนที่ awhile ด้วยคำวิเศษณ์อื่นๆ เช่น

– The dog waited awhile for his dinner.

– The dog waited patiently for his dinner.

 

 

#4 Sometime vs Some time

Sometime: สามารถเป็นได้ทั้งคำวิเศษณ์ (Adverb) และคำคุณศัพท์ (Adjective)

– หากเป็นคำวิเศษณ์จะมีความหมายว่า ‘ในบางเวลา’ เช่น “I will finish my landscaping project sometime.”

– หากเป็นคำคุณศัพท์จะมีความหมายว่า ‘ที่เคยเป็น/อยู่ในอดีต (former)’ เช่น “Tony, a sometime UPS driver, now plays professional poker for a living.”

Some time: เมื่อเขียนเป็นสองคำจะมีความหมายว่า ‘ระยะเวลา’ และมักใช้เพื่ออ้างถึงช่วงเวลาที่ยาวนาน เช่น “Jack has lived in this neighbourhood for some time

 

 

#5 Someday vs Some day

Someday: คำประสมนี้เป็นคำวิเศษณ์ (Adverb) ซึ่งมีความหมายว่า ‘ในเวลาไม่จำกัดในอนาคต’ เช่น

– Someday I will invest in a new mobile phone but the old one will be ok until I do so.

Some day: Some ในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้ขยายคำนามอย่าง day เมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมายว่า ‘วันใดวันหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่’ ตัวอย่างเช่น

– The term paper is due some day in May.

 

 

หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจ รู้จัก และนำคำประสมหรือ Compound words ในแต่ละแบบไปใช้ให้ถูกวิธีได้ดีขึ้น แม้จะดูน่าสับสนแต่หากฝึกใช้ทุกวันแล้วนั้น เชื่อว่าจะเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน : )

 

ที่มา: englishlive

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ