ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมาร์ก ศึกษาต่อป.โทด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ SDU

Danish Government Scholarships คือทุนจากรัฐบาลประเทศเดนมาร์กที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติจากนอกประเทศยุโรป

โดยเป็นทุนสนับสนุนบางส่วนในระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยผู้สมัครต้องเข้าศึกษาต่อที่ University of Southern Denmark อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ University of Southern Denmark ครอบคลุมดังนี้

– การยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าครองชีพ DKK 3,000 / เดือน (ราว 14,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาดังนี้

– MSc in Engineering – Mechatronics

– MSc in Engineering – Electronics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศนอก EU / EEA และสวิสเซอร์แลนด์

– เป็นพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์

– ลงทะเบียนเรียนกับทาง University of Southern Denmark ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ทุนการศึกษาจะมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด โดยผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัติโนมัติขณะสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด สมัครได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– เว็บไซต์: sdu

– อีเมล: Student Services.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ