5 ทุนการศึกษาสำหรับ ‘ฝึกฝน’ และ ‘ฝึกงาน’ นักศึกษาผู้ต้องการประสบการณ์ไม่ควรพลาด

ถ้าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...